Chronologie dějin kláštera

Zpracoval Ing. František Laštovička s využitím podkladů nezištně poskytnutých panem Petrem Peňázem, předsedou společnosti Cisterciana Sarensis.

 

chronologie

 

popis události

kontext historický

kontext architektonic-ký a umělecký

 

 

973

 

zřízeno pražské biskupství

984

 

biskup  pražský Vojtěch  světí dřevěný kostel na území  dnešního Žďáru[1][1]

1063

 

zřízeno biskupství v Olomouci

1098

 

založeno první cisterciácké opatství v Citeaux