1 2 3 4 5
 

» František vydal apoštolský list o významu a hodnotě vánočních jesliček | 01.12.2019

Odpoledne se Petrův nástupce vydal z heliportu ve vatikánských zahradách vrtulníkem do františkánského poutního místa Greccio, asi sto kilometrů severně od Říma. Hned po příjezdu zamířil papež do jesličkové jeskyně, v níž roku 1223 svatý František z Assisi poprvé inscenoval živý beltém.  » soubor ke stažení

» Orientace ve lžích patří k cestě za Kristem | 19.11.2019

Pozoruji i mezi věřícími slabou vůli získat, podporovat a šířit skutečně pravdivé a hodnověrné informace. Dobrá orientace ve změti lákavých, laciných, podbízivých i lživých informací patří k autentické cestě za Kristem a s Kristem. Nebojme se podpořit vše dobré, co se ve společnosti děje. 

» Přijíždí svatý Martin i do Francie? | 11.11.2019

Už tuto neděli se slaví svátek sv. Martina. KT se při té příležitosti zaměřil na to, jak to vypadá s úctou k němu v zahraničí. V „jeho“ diecézi se například chystá velký festival. 

» Všichni hřešíme odmítáním toho, co zdarma nabízí Bůh | 10.11.2019

Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty dne 5. listopadu 2019 

» Místem křesťana jsou Boží ruce | 02.11.2019

Homilie papeže Františka při mši za všechny zesnulé, 2. listopadu 2019, katakomby sv. Priscily v Římě 

» Papež František: Nežijme s duší na ulici | 26.10.2019

Papež František dnes po delší prodlevě vyslovil homilii při ranní mši v Domě sv. Marty. Kázal na dnešní perikopu z listu Římanům (7,18-25a), kde sv. Pavel mluví o vnitřní boji mezi odhodlaností konat dobro a vrozeném sklonu k hříchu, který působí, že nekonám dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 

» O Skutcích apoštolů - »Bůh nikomu nestraní« | 16.10.2019

Katecheze papeže Františka z 16. října, nám. sv. Petra 

» Poděkování | 26.06.2019

V nočním vlaku mi ukradli batoh se všemi doklady, ale o tom mluvit nechci. Chci naopak mluvit o tom, co následovalo a chci o tom mluvit s radostí a v době všeobecného nadávání na všechno to chci říct nahlas. 

» Křesťané a vzedmutí občanské nelhostejnosti | 21.06.2019

Světový tisk přináší zprávy o demonstracích v Praze i v desítkách českých a moravských měst, největších od roku 1989. Počet účastníků stále roste – už nestačí ani rozlehlé Václavské náměstí; příští demonstrace je svolána na nedělní odpoledne na Letenskou pláň. Právě tam se před 30 lety konala vrcholná manifestace listopadových událostí; právě při ní zřejmě komunistická moc – ale i velká část společnosti – pochopila, že doba vlády jedné strany navždy skončila. 

» Svatý otec: Láska netoleruje lhostejnost. Kázání z Domu sv. Marty | 14.01.2019

„Tím nejvšednějším opakem Boží lásky, Božího soucitu je lhostejnost. »Jsem spokojen, nic mi nechybí. Mám všechno, zabezpečil jsem tento život i ten věčný, protože chodím každou neděli na mši. Jsem dobrý křesťan. Ale když vyjdu z restaurace, dívám se na druhou stranu.« Přemýšlejme: Bůh činí první krok, má soucit, milosrdenství a my jsme nezřídka lhostejní... Modleme se, aby Pán uzdravil lidstvo, počínaje námi, a ať uzdraví moje srdce z této choroby, kterou je kultura lhostejnosti.“ 

» Urbi et Orbi | 02.01.2019

Vánoční poselství papeže Františka z Náměstí sv. Petra dne 25. prosince 2018. Bůh je „rodičem“, základem a silou našeho bratrství 

» Putování za sv. Cyrilem a Metodějem | 03.07.2018

V těchto dnech se naše zraky obracejí k starobylému Velehradu. Mnozí tam opět poputují, aby oslavili slovanské věrozvěsty. Také se tam vypravím. Letos poprvé jako biskup, abych s ostatními spolubratry biskupy Čech a Moravy slavil i pracoval. 

» Jazyku lásky rozumějí všichni | 26.06.2018

U příležitosti svátku mistra Jana Husa se brněnský biskup Církve československé husitské zamýšlí nad otázkou: Jak dnes získávat lidi pro Boží království? 

» Tomáš Halík oslaví 1. června 70. narozeniny | 01.06.2018

Tomáš Halík, jeden z nejznámějších českých duchovních, oslaví 1. června 70. narozeniny. Mysleli jste, že o něm víte všechno? Dokument České televize Dialogy se světem jej ukazuje ne zcela obvykle: jako pochybujícího, váhajícího i upřímně dojatého. 

» Nový biskup: Mám v srdci pokoj | 25.05.2018

Poprvé od roku 2010 zažila svatovítská katedrála v Praze svěcení biskupa. V sobotu 19.5. se novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze stal Mons. Zdenek Wasserbauer. „Necítím se ani nejinteligentnější, ani nejzkušenější, ale věřím, že takto je to Boží vůle. Cítím se proto naprosto normálně a klidně. Mám v srdci pokoj“ ... 

» Papež František: Adolescentní dospělí hrají ďáblovu hru | 22.03.2018

V pondělí 19. března se objevil na pultech evropských a amerických knihkupectví nejnovější knižní rozhovor papeže Františka věnovaný mladým lidem. Thomas Leoncini, třiatřicetiletý novinář, který se specializuje na rozhovory s celebritami, vystihl okamžik příprav na synodu o mládeži a kladl papeži otázky z perspektivy dnešní mladé generace. Přinášíme vám několik ukázek z této nové knihy nadepsané „Bůh je mladý“. 

» Papež v komunitě Sant´Egidio: Strach z cizinců je nemoc, která může nakazit také křesťany | 12.03.2018

Papež František v neděli odpoledne navštívil římskou komunitu Sant´Egidio, která vznikla před padesáti lety, 7. února 1968, z iniciativy gymnazisty Adrey Riccardiho a jeho přátel v typicky mladistvé touze po změně světa. Počátkem sedmdesátých let (1973) se skupina začala scházet k modlitbě v římské čtvrti Zátibeří v někdejším karmelitském klášteře sv. Jiljího, odkud také plyne její název. 

» Římský biskup navštívil farnost sv. Gelasia na periferii | 26.02.2018

V neděli odpoledne se římský biskup vydal do farnosti Sv. Gelasia ve čtvrti Ponte Mammolo na okraji Říma, vzniklé v sedmdesátých letech. ... Papež se setkal ve třech oddělených skupinách nejprve ve farním sportovním centru s dětmi, mládeží a katechety, potom v sále farního divadla se seniory a nemocnými, a nakonec v budově fary s klienty farní charity, která poskytuje jídlo asi třem stovkám osob, žijícím v blízkém okolí. 

» Selfíčka | 23.02.2018

Křičící kakofonická řeka osamocených Já soustředících se na sebe, řeka plynoucích fotografií, kdy se scenérie, snoubenka, ostatní lidé, gotické chrámy, zasněžené hory, hvězdné nebe nade mnou a Bůh sám stávají ničím než kulisou k mému já, kam až zabere selfie-tyč a kam dovolí vlastní tvář. 

» Nejsem agent, který nabízí evangelium | 20.02.2018

Knihy P. MARKA VÁCHY čtou katolíci i nekatolíci, věřící i hledající, mladí i staří. Jeho poslední titul Nevyžádané rady mládeži, který zvítězil v podzimní anketě KT Kniha čtenářů, byl úspěšný i v anketě LN Kniha roku. P. Marek Vácha zkrátka umí oslovit lidi i mimo církev. Čím to je? 

Z farního kalendáře

TOPlist