autor: Martin Bořil    |   datum: 06.06.2014  |  

Zápis z jednání pastorační farní rady 5. června 2014

Přítomni: Vladimír Záleský, Dagmar Kazdová, Romana Bělohlávková, Pavel Hrabák,  Vladimír Lacina, Karel Mezsároš, Josef Řetický, Jaroslav Sojka, Sylwester  Jurczak, Martin Bořil
Omluveni:  Zlata Součková, Zbyněk Vintr

 

Ohlédnutí:
Poslední PFR byla  23. ledna 2014
Akce, které proběhly – začala příprava na biřmování, Ministrantský den v kněžském semináři v sobotu 10. května Olomouc, svatojánská pouť na Zelené hoře… 
Opravy - výměna zámků a klíčů na celé faře a bazilice – systém „generální klíč“, na Zelené hoře výměna podlahy v zákristii a zadán nábytek do zákristie, dokončeny vstupy ke všem dveřím na Zelené hoře ze žulových bloků, čištění půdy na jižní lodi baziliky…
Téma restitucí a navrácení Zelené hory – dnes podepsána smlouva – první navrácení od Pozemkového fondu – malý kousek pole u Konventního rybníka. Všechny požadované doklady a dokumenty k žádosti o navrácení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře již předány NPÚ – čekáme na vyřízení a navrácení!!!

Informace ze života farnosti: 
Kněžský hrob P. Josefa Krchňavého v Brně je již opraven. 
Setkání s rodinou Kinských (prezentace jejich projektu a diskuse o další spolupráci) bude ve středu 25. června v 18:00 hod. Zúčastní se ho P. Vladimír, Martin Bořil, Pavel Hrabák a Romana Bělohlávková

Připravujeme:
Další číslo mimořádného zpravodaje - dvoulist: brigádnická pomoc mužů na Zelené hoře, informace o letošním kněžském svěcení v naší diecézi a primicích, informace o Kurzu Alfa 2014 + kalendář akcí na červenec - září. Bude vydán do konce června.
Kněžská primice br. Jaroslava Sojky bude, dá-li Pán v neděli 6.7. odpoledne v Deblíně a v neděli 13.7. ve žďárské bazilice.
Další připravované akce a události  - viz farní kalendář na webu

Navrženo členy PFR a co vyplynulo z diskuse:
svíce – obětinky na Zelenou horu
diskuse o výzdobě ambitů, křížová cesta atd.
návrh umístit na Zelené hoře druhou kropenku na levé straně vchodu
pozvat na Národní pouť rodin rodiny z Banátu, které žijí v Čechách
novéna za novokněžská povolání  - začíná v bazilice devět dní před kněžským svěcením, tzn. ve čtvrtek 19.6.
organizace primiční mše sv. Jaroslava v bazilice 13.7. (pohoštění atd.)
pokročit s přípravou a realizací ozvučení v zákristii baziliky a Křížové chodbě
organizace farní Benefice pro Afriku 22/6 od 18:00. V areálu zámku se v tento den koná festival dechovek – organizátoři (DK) jsou informováni, aby nepožadovali vstupné od farníků, kteří půjdou na benefici.

Na příští radě bude zvolen nový člen místo Mgr. Zlaty Součkové, která se bude po svatbě stěhovat do Brna.

Příští setkání farní rady bude, dá-li Pán, ve čtvrtek 25. září 2014

Děkuji všem za spolupráci.
P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

 

 

TOPlist