autor: MBo    |   datum: 22.09.2014  |  

11. farní pouť: ITÁLIE 2014

Na letošní pouť za sv. Františkem a sv. Klárou do Itálie  jsme vyjeli na začátku září.  Místa, která jsme postupně navštívili - Gubbio, Rivotorto, Assisi, Cassia a Nursie - jsou úchvatná a v každém z nich by člověk mohl strávit týdenní dovolenou.  
My jsme během několika dní v tomto kraji prožili opravdu krásné a nezapomenutelné chvíle. Pěší pouť pod spalujícím sluncem do kláštera San Damiano (původně polozbořený kostelík ze 7.- 8. století, v němž sv. František rozmlouval s Kristem u kříže a kde roku 1225  složil známý Chvalozpěv stvoření),  mši svatou v tiché kryptě pod  bazilikou Santa Maria degli Angeli (chrám  z r. 1569, do jehož stavby je včleněna stará kaple ze 4. stol. - Porciuncula -  místo úmrtí sv. Františka), pouť po stopách sv. Františka po Assisi nebo nešpory bratří benediktýnů ve středověké Nursii, kde se narodil sv. Benedikt.  Nikdo z nás určitě nezapomene  na vichřici na vrcholu Monte Vettore (2.475 m.n.m.), nejvyšší hoře překrásného národního parku Monti Sibillini. Nelze v krátkém textu popsat vše, co jsme prožili a krásy míst a měst, která jsme navštívili. Jedno je však jisté - do Assisi a Nursie bychom se jednou rádi vrátili.

Modlitba sv. Františka z Assisi:
Pane, učiň mě nositelem svého pokoje,
abych mohl vnést lásku tam, kde je nenávist,
smíření tam, kde je blud,
jistotu tam, kde je malomyslnost,
světlo tam, kde panuje stín,
radost, kde je smutek.
Pane, učiň, abych toužil více potěšovat,
než být potěšován,
více chápat, než být chápán,
více milovat, než být milován,
neboť, když na sebe zapomínáme,
nalezneme se  
když odpouštíme, je nám odpuštěno,
a když umíráme, procitáme do
života věčného.
Amen.
TOPlist