autor: Martin Bořil    |   datum: 09.02.2014  |  

Národní pouť rodin 2014

Již dnes si můžete poznamenat termín letošní pouti rodin – uskuteční se v sobotu 30. srpna ve Žďáře nad Sázavou v areálu bývalého cisterciáckého kláštera.

Ta letošní pouť bude nejenom „diecézní“ ale také národní. Program začne již v pátek večer mší svatou na Zelené hoře s večerním koncertem a Nikodémovou nocí. Hlavní program začne na 1. nádvoří kláštera (zámku) v sobotu ráno v 9:00 hod. Mše svatá bude na hlavním pódiu v 10:30. Pak už bude pestrý program až do pozdního odpoledne.

Milé rodiny, Česká biskupská konference vás srdečně zve na  Národní pouť rodin, která se bude konat 29.–30. srpna  2014 ve Žďáru nad Sázavou v areálu zámku.

Pouť je určena nejen rodinám s malými dětmi, ale všem, kdo chtějí užitečně a příjemně prožít poslední prázdninový víkend. S nabídkou bohatého programu je možno se seznámit na letáčcích i na webových stránkách www.narodnipoutrodin.cz, kde budou postupně zveřejňovány všechny související informace.

K přípravě na pouť najdete na těchto webových stránkách také katecheze pro děti, mládež i rodiče, které mohou být povzbuzením i pro ty z vás, kteří se z jakýchkoli důvodů nebudete moci pouti zúčastnit.

 

Cílem Národní pouti rodin je v rámci oslav Roku rodiny vzájemně se sdílet, inspirovat a přispět k odvaze prohlubovat společenství církve, které je stálým místem pozvání pro všechny.


TOPlist