autor: Martin Bořil    |   datum: 29.10.2013  |  

Zápis ze zasedání farní rady 26.9.2013

Zápis ze zasedání farní rady 26.9.2013

Přítomni:    Dagmar Kazdová, Romana Bělohlávková, Zbyněk Vintr, Vladimír Lacina, 
                  Jaroslav Sojka, Karel Mezsároš, Vladimír Záleský
Omluveni:  Martin Bořil (Francie, služební cesta), Josef Řetický (pracovní konference)

Ohlédnutí:
Poslední PFR byla 6. června 2013
Akce pro mládež, které proběhly - letní puťák Lužické hory, Expedice Sardinie, farní tábor, pracovní dny „Týden pro farnost“...
Dále jsme prožívali:  kněžské svěcení a primice novokněží, farní pouť v bazilice, dovolená manželů na kolech (Podyjí), X. diecézní pouť rodin, velká farní pouť do Srbska, Klášterní noc...
Drobné připomínky – Zelená hora – stále se neví zda a kdy dojde k předání kostela farnosti?
Opravy: „tunel“ pro bezbariérový přístup do kostela se začal budovat, rovněž začala oprava druhé poloviny střechy farní budovy, proběhlo restaurování jižního portálu, pokračuje restaurování barokních dveří v bazilice...
Různé ze života farnosti:
Začala výuka náboženství – kromě P. Vladimíra a všech tří jáhnů vyučují: v Klášteře Mgr. Klára Bergerová, v Polničce Jana Miškovská a ve Světnově Danka Strejčková
Kurz Alfa – začne v neděli 6. října 2012 v 18:00 hod. na Orlovně.
Kastelánka na Zelené hoře Kateřina Šedo bude odcházet na mateřskou – hledáme novou vedoucí průvodcovské služby (NPÚ České Budějovice)
Farnost má nového zaměstnance – Michal Bereger je od září správce farních budov

Připravujeme:
Společenství mládeže – od příštího pátku – povede jáhen Sylwester
Společenství manželů – asi od října (program a podr. připraví Zbyněk Vintr)
Růžencová pouť – je plánována v sobotu 12. října (Křemešník, Želiv, Zahrádka)
Městský betlém pro Zelenou horu (začne se vyřezávat od soboty před adventem s panem Beranem ze Sázavy...)
Kněžský hrob P. Josefa Krchňavého v Brně – nutno upravit a pečovat o něj ! Příští týden tam pojedou jáhni Vladimír a Jaroslav a provedou hlavní úpravu.
Kněz z Tanzanie o. Norbert Kalimanasi - od začátku listopadu bude v ČR - týden prožije také ve Žďáře n/S.
Pomoc pro trapistický klášter v Kikwit v Demokratické republice Kongo - je pravděpodobné, že se farnost zapojí.
Opravy ve farnosti plánované na rok 2013 a 2014:
Dokončí se restaurování jižního portálu (do 14. dnů).
V říjnu zrestaurované dveře na prázdný kůr, nové dveře do „tunelu“, dlažba a malování, mříž (do konce roku 2013)
Zahájení restaurování chórových lavic (v létě 2014)
Všechny vstupní vchody do poutního kostela sv. Jana Nep. budou opatřeny nášlapovými chodníky z žulových kamenů.

Navrženo členy PFR:
uspořádat opět kurz pro všechny lektory
Uspořádat pouť pro členy pastorační farní rady
příští rok připravit několikadenní pěší pouť

Zůstává k dořešení:
Dokončit realizaci poutních brožurek
Nechat opatřit hrobku Lichtenburků cedulkou
Příští setkání farní rady bude, dá-li Pán, ve čtvrtek 12. prosince 2013

TOPlist