autor: zdar.charita.cz    |   datum: 31.01.2013  |  

Děkovný dopis k letošní Tříkrálové sbírce

 Milí občané, koledníci Tříkrálové sbírky,

 
dovolte mi, abych Vám tímto dopisem poděkovala za Vaše nadšení, ochotu a péči, s jakou jste přistoupili k již třinácté Tříkrálové sbírce. Kašparové, melicharové a baltazarové dokončili pro letošek svou pouť. Králové pro své koledování využili 386 kasiček ze 411 vydaných 
a překvapivě nám přinesli vyšší dar než v roce 2012.
 
Celkový výtěžek, který zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na území, kde Oblastní charita Žďár nad Sázavou působí, je 2 375 332 korun.
Tři králové tedy v našich ulicích a městech vykoledovali o 83 282 Kč více než v roce minulém.
 
Oproti minulým ročníkům došlo k několika příjemným změnám. Do sbírky se zapojily další obce, navýšil se počet tříkrálových skupinek a sbírku žďárského okresu podpořila svou patronací akademická malířka Klára Trnková.
 
V roce 2013 využije Oblastní charita výtěžek sbírky především na podporu rozšíření Osobní asistence do dalších míst našeho okresu, na podporu terénní služby zabývající se pomocí sociálně slabým rodinám s dětmi, humanitární a mezinárodní pomoci, provozu a rozvoje jednotlivých zařízení.
 
 
Vážení, dovolte mi, abych Vám závěrem poděkovala za skvělou spolupráci a za Vaše dary, které využijeme tam, kde jich bude nejvíce třeba.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
 
Požehnaný rok 2013
Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
 
Žďár nad Sázavou, 24.1.2013
 
Slavíme 20 let! Slavte s námi!
Více na  http://zdar.charita.cz/slavime-dvacet-slavte-s-nami/ 

TOPlist