autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 14.06.2012  |  

Zápis z 26. setkání pastorační rady

 Program jednání pastorační farní rady Žďár n/S II 

o.a.m.D.g                 Dne 14. června 2012
P.Karl Rahner SJ  "Kněz zítřka - Muž s probodeným srdcem"
...Souhrnem lze říci, že kněz zítřka bude mužem s probodnutým srdcem. Probodne ho svět bez Boha a vlastní neúspěchy. Probodne ho bláznovství lásky a vědomí vlastní ubohosti. On sám však bude pevně věřit, že jen takovýmto srdcem může proudit síla jeho poslání. Autorita jeho úřadu, platnost jeho slova a účinnost svátosti budou s milostí Boží spásonosnými jen tehdy, když přejdou k lidem přes takovéto srdce....
Kard. Newmann: Kněžství nevlastní kněží, nýbrž Kristus...co dělají oni, dělá On.
 
Přítomni:    Marie Bořilová, Dagmar Kazdová, Klára Bergerová, Jaroslav Bělohlávek,       
                  Martin Bořil, Josef Řetický, Zbyněk Vintr, Vladimír Lacina, Karel Janů,         
                  Vladimír Záleský
 
Ohlédnutí:
Poslední PFR byla 22. března 2012,  
Program pro mládež – pouť do Taize (22. – 29.4.), 
Pravoslavná liturgie v prostorách „u Vejmluvy“
Alfa kurzy
Farní duchovní obnova – P. Elias Vella 
Svatojánská pouť ZH – 12.  a 13. květen – Pouť motorkářů –19.5.
Výstava fotografií Jarky Horákové –20.5. Den otevřených zahrad – 25.–27.5. 
Svatodušní vigilie –26. května, Svátek sv. Zdislavy - 31.5. 
1. svaté přijímání –3. června
 
Připravujeme:
Program pro mládež –putovní tábor (Orlické hory), expedice (Pirin 2012), cesta do Švýcarska, Celostátní setkání mládeže 14.–19.8. 
Concentus Moraviae – koncert v bazilice ve středu 20.6. v 19:30
Oslava narozenin jáhna Vladimíra...
Kněžské svěcení - 30.6. v 9:00  (objednat autobus) a jáhenské svěcení (7.7.)
Primice: Zr 1, Jámy, 2. novokněží v Klášteře (v  neděli 8.7. v 9:00). Vypravit z Herálce autobus ?  V Herálci bude ten den mše svatá asi večer...
CSM ve Žďáře n/S. 14. – 19.8. (v sobotu 18.8. bude v rámci CSM pouť rodin)
Dokončit realizaci poutních brožurek, tisk nové krabičky na poutní oplatky, 
Velká farní pouť – 9.-15. září 2012 – Ukrajina, Maďarsko                       
Aktualizovat inventarizaci a provést ocenění položek ve smyslu nařízení
 
Postřehy z pléna - příspěvky členů PFR:
- Varhany mezi lavice – zvážit při rekonstrukci lavic
- Pečení koláčků na společnou dvojprimici
- Po opravách úklid a mytí oken v křížové chodbě
- Úprava schodiště pro vozíčkáře (pouť vozíčkářů?)
- Venkovní nástěnka pro pořad bohoslužeb, nástěnka KDU-ČSL
- Farní puťák – prohlášení o bezinfekčnosti a plná moc k ošetření dítěte
- Nástěnky dovnitř kostela, pan Suchý z Jam
- Vysvětlující cedulka k ostatkům zakladatelských rodů
- Akafistos v plném znění na pouť Nanebevzetí Panny Marie
- Portál a schodiště pro průchod do křížové chodby a k toaletám
- Přijetí do katechumenátu
- Kurzy Alfa
- Společenství pro manžele jednou za měsíc
- Cyklovýlet 23. srpna
 

TOPlist