autor: Vladimír Záleský    |   datum: 22.03.2012  |  

Zápis z 23. setkání pastorační rady

 „Jsme zodpovědní nejen za to co děláme ale také za to co neděláme“.

 

Program jednání Pastorační farní rady

Žďár nad Sázavou 2 - Klášter

Dne 22. března 2012

o.a.m.D.g.

Přítomni:    Marie Bořilová, Dagmar Kazdová, Klára Bergerová, Jaroslav Bělohlávek,      

                  Martin Bořil, Josef Řetický, Zbyněk Vintr, Vladimír Lacina, Karel Janů,         

                  Vladimír Záleský

Omluveni:  Karel Mezsaros

 

Modlitba za farnost na začátku setkání  

 

Ohlédnutí:

·        Poslední PFR byla 1. prosince 2011

·        Proběhly tyto akce: Dovolená p. faráře, Fórum mládeže, začala příprava prvokomunikantů, vrcholí katechumenát, začaly přípravy muzikálu Gedeon (Bigy), začaly drobné opravy – nové repasované dveře u opatského oltáře, demontáž zničených schodnic na kůr, dřevěné parapety v sakristii, probíhal děkanský pastorační kurz, přípravy evangelizačního kurzu Alfa...

 

Připravujeme:

·        Zpovědní den – neděle 1. dubna od 14:00 do 16:30 hod.

·        Vigilie Zmrtvýchvstání Páně  - 21:00 hod. – křty dospělých...

·        Program pro mládež – setkání mládeže s biskupem, pouť do Taize (22. – 29.4.), putovní tábor (Orlické hory), expedice Pirin, Celostátní setkání mládeže 14.–19.8.

·        Pravoslavná liturgie – poprvé v sobotu 21.4. v 10:00 v prostorách „u Vejmluvy“

·        Neděle 22. dubna v 17:00 v křížové chodbě – přednáška o Alfa kurzech

·        Farní duchovní obnova – P. Elias Vella – pátek 11.5. odpoledne a sobota dopoledne 12.5. – první poutní mše svatá na ZH – P. Elias

·        Svatojánská pouť ZH – 12.  a 13. květen - poutní obrázky, plakáty, pozvánky, sbory a hlavní celebranti, koncert NPÚ

·        Pouť motorkářů – sobota 19.5. v 10:00 hod.

·        Výstava fotografií Jarky Horákové – vernisáž v neděli 20.5. po „májové“

·        Den otevřených zahrad – 25. – 27. květen (oslavy výročí 760 let Kláštera)

·        Svatodušní vigilie – sobota 26. května ve 20:00 hod. -  rajský dvůr

·        Svátek sv. Zdislavy - středa 31.5. - Připravit drobný program pro děti – promyslí a navrhne Klára Bergerová.

·        1. svaté přijímání – neděle 3. června

·        Concentus Moraviae – koncert v bazilice ve středu 20.6. v 19:30

·        Kněžské svěcení - 30.6. v 9:00  a jáhenské svěcení (7.7.)

·        Druhá primice novokněží v Klášteře (v neděli 8.7.)

·        Pouť v bazilice na slavnost Nanebevzetí PM – 12. srpna – odpoledne vernisáž výstavy obrazů Jiřího Štourače

·        CSM ve Žďáře n/S. – přitom také pouť rodin: v sobotu 18. srpna

·        Velká farní pouť – 9.-15. září 2012 – Ukrajina, Maďarsko                      

·        Dokončit realizaci poutních brožurek, tisk nové krabičky na poutní oplatky, aktualizovat inventarizaci a provést ocenění položek ve smyslu nařízení

 Opravy ve farnosti plánované na rok 2012:

·        Opatský oltář č. 2: restaurování mramorů, plastik i obrazu, po realizaci dojde k výměně přehozených obrazů – provede rastaurátorka Eva Kolmanová a tým.

·        Oprava starých dveří v bazilice – letos pouze dveře v transeptu na oba kůry. Provede firma Tabernákl Brno

·        Oprava střechy a vazby nad severní závěrovou kaplí (křestní)

·        Farní rada navrhuje zadat již nyní výrobu nových kostelních lavic do přední části chrámu (v transeptu) a zadat výrobu první části.

 

Postřehy z pléna - příspěvkx členů PFR:

-       Zařídit novou nástěnku dovnitř kostela - informace pro návštěvníky s duchovním slovem na nástěnce při vstupu do kostela

-       Opravit vrzající lavici – opraveno již druhý den !

-       Santiniho schodiště  - stále chybí zabezpečení dveří na opatském kůru (nebo zámek)

-       doplnit nové sedačky pro ministranty - min. 3 ks

TOPlist