autor: FONS    |   datum: 31.03.2010  |  

Chrámový sbor FONS

Webové stránky chrámového sboru FONS naleznete zde: http://www.fons.wz.cz/

Činnost chrámového sboru FONS v roce 2009 a prvním čtvrtletí 2010

     Fons  i v letošním roce pokračuje v pilné práci – zkouší pravidelně 2x týdně. Uskutečnil letos již dva koncerty – v lednu v Bystřici nad Pernštejnem provedl Haydnovu mši „Heiligmesse“ a další skladby,  v březnu pak na koncertě v Humpolci zpíval vedle jiných skladeb i Romanci z pampelišek od Bohuslava Martinů.
     Připravuje se na pěvecký doprovod liturgie při velikonočním triduu. Na Velký pátek připravuje pět postních motet Antonína Tučapského, na nedělní slavnosti uvede Missu brevis  Jacoba de Haana, Alleluia Romualda Twardowského …
     Týden před Velikonocemi se sbor účastní mezinárodní sborové soutěže v Olomouci „Musica religiosa“.  S nácvikem skladeb  přijel do Žďáru Fonsu pomoci významný český dirigent a odborník na interpretaci staré hudby Marek Štryncl.
      Ohlédne-li se Fons za rokem 2009, napočítá 32 veřejných vystoupení : 17 x to byl zpěv při doprovodu liturgie, nejen v domovské Bazilice ve Žďáře, ale i v Ondraticích, Brodku u Prostějova, francouzském Cairanne, Milonicích, Novém Městě na Moravě, Herálci. Mimo zpěvu při liturgii provedl Fons 15 koncertních vystoupení: vedle Žďáru to bylo v Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci, Bratislavě, Jihlavě, Strakonicích, v Praze se podílel na provedení České vánoční mše J.J.Ryby v Rudolfinu s orchestrem Virtuosi di Praga .
      V současné době chystá sbor koncert společně s bystřickým smyčcovým orchestrem Něhoslava  Kyjovského, který se uskuteční 23.5.2010 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
      V malém desetičlenném sboru je každý zpěvák nezastupitelný a za nikoho se neschová. I když je zpěv pro všechny velkou radostí, nezbývá než přistupovat k této práci i s velkou mírou odpovědnosti.

Činnost chrámového sboru FONS v roce 2008

FONS - pěvecký sbor baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše prožil rok plný krásných zážitků, ale i intenzivní práce. V loňském roce FONS uskutečnil 31 veřejných vystoupení, 10x doprovázel liturgii, nejčastěji v domovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie, ale uvedl též Mozartovo Rekviem v chrámu sv. Prokopa za doprovodu Virtuosi di Praga a měl příležitost doprovázet i nedělní mši svatou v chrámu sv. Petra v Římě. Mimo to provedl 21 koncertních vystoupení, některé v krásných chrámových prostorách: bazilika sv. Prokopa v Třebíči, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, poutní kostel Jména Panny Marie v Křtinách, kostely  sv. Ignáce a Eustacha v Římě a samozřejmě sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou.
Další koncerty provedl v Humpolci, v Kamenici nad Lipou a v prosinci uskutečnil 5 koncertů v Praze společně s orchestrem Virtuosi di Praga (Obecní dům, Dům porcelánu, Karolinum, Národní divadlo, Rudolfinum). Zvláště provedení vánoční mše Jakuba Jana Ryby „Hej Mistře“ v Národním divadle bylo pro pěvecký sbor FONS velikým zážitkem. Kdo ze zpěváků FONS na počátku roku tušil v kolika krásných a reprezentativních prostorách dostaneme příležitost zpívat? Jsme vděčni za příležitosti, kterých se nám v loňském roce dostalo. Přinesly nezapomenutelné zážitky, ale i cenné zkušenosti. S podporou města Žďáru nad Sázavou se nám podařilo nahrát a vydat CD „FONS zpívá hudbu žďárského kláštera a další skladby“. Jeho uvedení bylo součástí závěrečného koncertu pěveckého sboru FONS 26. prosince v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde zazněla Missa brevis Jiřího Pavlici.

Přehled veřejných vystoupení pěveckého sboru FONS v roce 2008

Zpěv při mších a liturgických obřadech:
1.  Velký pátek                           Bazilika Nanebevzetí Panny Marie           21.  3. 2008
2.  Bílá sobota                             Bazilika Nanebevzetí Panny Marie          22.  3. 2008
3.  Slavnost Zmrtvýchstání     Bazilika Nanebevzetí Panny Marie           23.  3. 2008
4.  poutní mše Kostel sv. Jana Nepomuckého  18.  5. 2008
5.  nedělní mše                            Chrám sv. Petra – Řím                              20.  7. 2008
6.  poutní mše Bazilika Nanebevzetí Panny Marie          17.  8. 2008
7.  slavnost svěcení oltáře Bazilika Nanebevzetí Panny Marie          30.  8. 2008
8.  pohřeb hraběte Kinského       Bazilika Nanebevzetí Panny Marie          25. 10. 2008
9.  vzpomínka na zemřelé  Kostel sv. Prokopa 1. 11. 2008
10.půlnoční mše Bazilika Nanebevzetí Panny Marie           24. 12. 2008

 

Koncerty duchovní hudby:
11. Koncert duchovní hudby       Kostel sv. Jana Nepomuckého  20.  4. 2008
12. Koncert Pontes Bazilika sv. Prokopa – Třebíč                  23.  8. 2008
13. Koncert Pontes                       Chrám sv. Barbory – Kutná Hora            12.  9. 2008
14. Koncert Pontes                       Poutní kostel Jména P. Marie – Křtiny    17.  9. 2008
15. Koncert Pontes                       Kostel sv. Jana Nepomuckého                  20. 9. 2008
16. Festival FONS Bazilika Nanebevzetí Panny Marie           28.  9. 2008
17. Vánoční koncert „Zpívej ...“  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie           26.12. 2008

 

Koncerty:
18. Koncert „Otvírání studánek“ Studnice Fons B. M. V. Zámek – Žďár      11.  5. 2008
19. Koncert žďárské sborové tv.  Městské divadlo Žďár n. S.                        29.  5. 2008
20. Koncert                                   Humpolec                                                   26.  6. 2008
21. Koncert                                   Kamenice nad Lipou                                    7.  9. 2008
22. Koncert s Virtuosi di Praga    Obecní dům (Smetanova síň) Praha             5.12. 2008
23. Koncert s Virtuosi di Praga    Dům porcelánu Praha                                 10.12. 2008
24. Koncert s Virtuosi di Praga    Carolinum Praha                                         11.12. 2008
25. Koncert s Virtuosi di Praga    Národní divadlo Praha                                21.12. 2008
25. Koncert s Virtuosi di Praga    Rudolfinum  Praha                                      21.12. 2008

 

Soutěžní a festivalová vystoupení:
26. Mezinárodní soutěž „Svátky písní“ Olomouc (kat. komorní s. s pov. skl.) 7.  6. 2008
27. Mezinárodní soutěž „Svátky písní“ Olomouc (kat. duchovní hudba)          7.  6. 2008
28. Národní soutěž pěv. sborů      Jihlava                                                         28.  6. 2008
29. Festival duchovní hudby        Řím (vystoupení v Chrámu sv. Ignáce)       18.  7. 2008
30. Festival duchovní hudby        Řím (vystoupení při průvodu pěv. sborů)    19.  7. 2008
31. Festival duchovní hudby        Řím (koncert v Chrámu sv.Eustachia)         20.  7. 2008

 

ve Žďáře nad Sázavou 3. 1. 2009
 


Chrámový sbor FONS v současném složení

TOPlist