autor: Vladimír Záleský    |   datum: 11.02.2011  |  

Zápis z 20. setkání pastorační rady

20. setkání Pastorační farní rady ve Žďáře nad Sázavou II

11. února 2011

o.a.m.D.g.

 

Přítomni: Marie Bořilová, Dagmar Kazdová, Klára Bergerová, Jaroslav Bělohlávek, Karel Mezsáros, Martin Bořil, Zbyněk Vintr, Josef Řetický, Daniel Blažke, P. Vladimír Záleský

Nepřítomen: Vladimír Lacina

 

Modlitba

Ohlédnutí:

 • Poslední PFR byla 18.11.10
 • Probíhá příprava biřmovanců – 40 lidí – termín biřmování 24.9.11 v 10:00 hod. v bazilice
 • Výuka náboženství ve škole – náhrada za Daniela a Lenku
 • Tříkrálová sbírka – poděkování koledníkům: za rok s předstihem požádat děti a mládež o účast – pokrýt místa, kde se dlouhodobě sbírka nekoná (některé ulice Kláštera, Stržanov, možná Polnička)
 • V lednu jsme prožili návštěvu o. Libora a běžkařský výlet do Jizerských hor
 • Modlitební triduum „Modlitby matek“ 21. – 23. ledna
 • Začátek přípravy prvokomunikantů – 16 dětí – slavnost je plánována na 29.5.11

 

 Pohled do budoucna:

 • 1. postní neděle – s chorálním doprovodem, katechumeni budou v Brně s o. biskupem. Ze 3 katechumenů budou letos pokřtěni 2 – paní Bořilová připraví křestní roušky.
 • Křížové cesty (v 15:00 hod.):     1. postní neděle (13.3.) - Společenství manželů

                                                                       2. postní neděle (20.3.) - Mládež

     3. postní neděle (27.3.) - Muži

      4. postní neděle (3.4.) - Modlitby matek

      5. postní neděle (10.4.) - Děti + (schola)

 • Postní NOVÉNA k Roku křtu –  přesný termín bude upřesněn
 • Děkanský vzdělávací den v N. Městě na Mor. 19.3. – seznámení s programem
 • P. Vladimír – DOVOLENÁ – 21.3. – 9.4. zástupy zajištěny.
 • P. Elias Vella – duchovní obnova (9. a 10.5.) bude letos v Herálci, příprava na žehnání oltáře. Slavnost požehnání oltáře bude s o. biskupem v sobotu 21.5. v 11:00 hod.
 • Hlavní svatojánská pouť na ZH – 14. a 15. května – v neděli večer pražské Navalis. Plakátek a poutní obrázky.
 • Program pro děti na svátek sv. Zdislavy – etapová hra, scénka...
 • V sobotu 11.6. bude Svatodušní vigilie na rajském dvoře
 • Sobota 25.6. – kněžské svěcení Daniela – primice ve středu 29.6. v bazilice
 • Puťák – Javorníky; expedice – Ukrajina
 • Světové setkání mládeže Madrid 2011 – již přihlášeno 8 mladých z farnosti, někteří uvažují.
 • Opravy: Sluneční hodiny, restaurování fresek v severní závěrové (křestní) kapli, restaurování  1 opatského oltáře, kropenka, dveře v kostele...

 

Další body jednání:   

 • Zajistit sokolovnu na neděli 6.3. – ministrantský turnaj ve florbalu
 • Kancionály objednáme – asi 50 ks. a dáme na vyhrazené místo na neděli
 • Na Santiniho schodišti pořídit časový spínač na světla
 • Diskuze o Zelené hoře
 • Rozmluva o společenství mládeže i společenství dětí – potřeba pravidelnosti. „Být spolu“, v každé oblasti vyhlížet a připravovat nástupce a spolupracovníky. Chceme svěřit část zodpovědnosti dorůstající generaci.Příští setkání PFR (dá-li Pán) bude ve čtvrtek 5. května 2011 v 19:00 hod.

TOPlist