autor: Josef Řetický    |   datum: 13.03.2008  |  

Zápis z 8. setkání pastorační rady

Přítomni: Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Vladimír Lacina, Karel Mészáros, Josef Řetický, Miloš Sláma, Danuše Strejčková, Vladimír Vojtěch Záleský

Projednávané body:
1. kontrola úkolů:
-     správce webu farnosti v překlenovacím období zůstává
- trvá úkol uspořádat farní knihovnu a zavést systém v půjčování knih
- v minulém období se konaly akce např. vánoční pouť, tříkrálová sbírka, děkanský vzdělávací den. Probíhá příprava na 1. sv. přijímání, biřmovanců, katechumenů
2. plánované akce:
- dokončuje se nynější fáze oprav kostela na Zelené hoře. Od poloviny dubna po dobu oprav baziliky zde budou slouženy nedělní mše. Oba kostely jako kulturní památky nyní patří pod odbornou správu Národního památkového ústavu v Telči. Je požádáno o převod vlastnictví kostela na Zelené hoře církvi
- opravy kostela (7 klenebních polí, freska v presbytáři, nový oltář) - 13.4. bude poslední nedělní mše sv. v bazilice, pak o nedělích v 8 a 9 hodin na Zelené hoře, ve všední dny v obřadní síni
- bude projednána možnosti parkování účastníků bohoslužeb na Zelené hoře na parkovišti v areálu hřbitova a parkovišti pro autobusy, příjezd ke kostelu a použití parkoviště u křížku bude jen pro invalidní osoby a na zvláštní povolení
- svatojánská pouť 18.5. - organizační zajištění
- aktualizaci  seznamu inventáře provede počátkem dubna ekonomická farní rada
- 31.3. a 1.4. zde bude Elias Vella - organizační zajištění
- další akce - pouť do Řecka, 25.4. ve Žďáře Marek Orko Vácha, diecézní pouť rodin, 27.9. biřmování, katecheze v Křižánkách - projednávání zajištění


Další setkání pastorační farní rady bude ve čtvrtek 15.5. v 19:00

TOPlist