autor: Vladimír Záleský    |   datum: 18.11.2010  |  

Zápis z 19. setkání pastorační rady

 

19. setkání Pastorační farní rady ve Žďáře nad Sázavou

18. listopadu 2010

o.a.m.D.g.

 

Přítomni: Marie Bořilová, Dagmar Kazdová, Klára Bergerová, Jaroslav Bělohlávek, Karel Mézsáros, Martin Bořil, Zbyněk Vintr, Josef Řetický, Vladimír Lacina, Daniel Blažke, P. Vladimír Záleský

 

Modlitba a úvodní slovo, host: salezián, jáhen Petr Zelinka Kmocháček (práce v saleziánském středisku mládeže v Praze – Kobylisích)

 

 

Ohlédnutí:

 • Poslední PFR byla 16.9.10
 • Začátek přípravy na biřmování – 40 biřmovanců (to je více než před 3 lety)
 • Výuka náboženství ve škole (nové katechetky Lenka a Klára)
 • Společenství Modlitby matek – 3 roky působení
 • Sraz rodu Kinských, Světnovská pouť, Svatováclavský koncert, Pouť farnosti Brno – Zábrdovice, Přednáška Dr. Drlíka, koncert Evy Henychové, Misijní neděle, volby PFR, pouť evangelické farnosti Krouna

 

 

 Pohled do budoucna (připravil farář):

 • Zítra – přijetí nového ministranta (Tomáš Řetický) – pomůže KM
 • Neděle 21.11. – ministrantský florbalový trénink v klášterské sokolovně – má na starost KM.    
 • Připravit asi na leden 2011 setkání bývalých ministrantů – seznam s adresami a telefonem zajistí VL –  pozvánky připraví VZ
 • Společný večer s brigádníky – u Vejmluvy čtvrtek 25.11. – připraví VZ a DB
 • 9.,10.,11. prosince zde bude místo mne P. Jiří Rous z Brna Zábrdovic
 • Naplánovat farní chaloupku na víkend – 3.- 6. únor 2010 – organizuje DB    
 • Velká farní pouť – asi září 2011 – pouť k Lužickým Srbům a Severní Čechy
 • Promítání z farních akcí? Naplánujeme na sobotu 4. prosince 2010.
 • Mikulášská pouť -  v pondělí  6.12.!  Úvahy, kdo bude letos sv. Mikuláš, požádat Janu Roseckou o spolupráci (andělé…)
 • Předvánoční svatá zpověď bude v neděli 19.12. odpoledne
 • Hod Boží vánoční – bude otevřená bazilika… zpívání??? Zkusí domluvit KB.
 • Program děti u jesliček – ve 14:30, program připraví s dětmi KB (možná se připojí s krátkým pásmem koled také dětský folklórní soubor (dá vědět včas Jan Kuča)
 • 1. svaté přijímání pro děti ze 3. tříd – za rok pro děti 2. třídy.
 • Tříkrálová sbírka – má na starosti v naší farnosti Jana Urbanová.

 

Z pléna  - příspěvky členů PFR:  

ZV – farní zpravodaj – není třeba nový impuls nebo změnu? Zazněl postřeh, že lepší je stručný zpravodaj… Byla řeč také o farním webu – hlavní je včasná aktualizace informací.

JŘ se ptal na adventní modlitba za nenarozený život – u nás ji budeme mít na první pátek v měsíci – 3.12.

VL si posteskl nad malou účastí ministrantů ve všední den. Hovořilo se o tom, jak je motivovat.

MB připomněla, že do baziliky (Kláštera) je naplánováno celorepublikové Triduum společenství Modlitby matek ve dnech 20. – 22. ledna 2011

DK zmínila, že je třeba nechat udělat nové podušky do lavic v celém kostele.                       

 

 

Opravy ve farnosti:

     Dokončení „U Vejmluvy“ zítra (pátek 19.11. kolaudace)

     Opravy hlavního oltáře - finanční informace

     V plánu na rok 2011:  OPRAVA JIŽNÍHO PORTÁLU, restaurování fresek v severní závěrové (křestní) kapli, možná se začne s výrobou nových lavic v přední části kostela, také se uvažuje o slunečních hodinách na rajský dvůr…

 

 

Příští setkání PFR (dá-li Pán) bude ve čtvrtek 10. února 2011.

 

TOPlist