autor: Josef Řetický    |   datum: 13.09.2007  |  

Zápis z 6. setkání pastorační rady

Přítomni všichni členové pastorační farní rady:
Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Vladimír Lacina, Karel Mészáros Josef Řetický, Miloš Sláma, Danuše Strejčková, Vladimír Vojtěch Záleský

Projednávané body:
-         zhodnocení akcí ve farnosti v minulém období  – z těch hlavních akce pro mládež (puťák, expedice na Sicílii, účast na setkání mládeže v Klokotech), farní pouť, pouť rodin, klášterní noc, opravy atd. – dík všem, kdo se podíleli na jejich zdárném průběhu
-         29.9. začínají biblické hodiny v novém školním roce a nadále každou poslední sobotu v měsíci, chystají se drobné změny
-         v neděli 14.10. bude „promítací večer“ od 17:00 – prezentace zajímavých navštívených míst během letních cest (Athos, česká komunita v USA, Sicílie)
-         letos bude opět probíhat kurz „Úvod do křesťanství“ – pro katechumeny a ty, kdo by se chtěli připravit ke svátostem nebo jen vzdělávat, první setkání 21.10.
-         děkanská pouť v Brně 13.10. při příležitosti Roku diecéze, pojede autobus z Herálce a autobus ze Žďáru. Program v Brně je připravený – spojeno s Novým Jeruzalémem a další (krypta, věž, program pro děti) farní program
-         příprava na biřmování, poprvé 3.11., souběžně bude probíhat také u sv. Prokopa, termín biřmování bude domluven cca v lednu. Povzbudit i starší farníky, kteří ještě nebyli biřmováni
-         založení skautského oddílu? – problém spolehlivých vedoucích, kdo by se tomu věnoval
-         koncerty – 28.9. festival sborů, 20.10. 19:00 Bohemia Choir, 28.10. 16:00 Pavlína Švestková (otevření Kaple Zvěstování)
-         opravy: letošní plán se zdařil, cca 2000 hodin svépomocí, dluh není velký. Snaha získat dotaci z Norských fondů (800.000,- v 2008) a Města Žďár. 1.-3.10. se nainstaluje oltář do Kaple Zvěstování, dále nábytek do zakristie, mříž do kostela (chybí vyjádření památkářů), nábytek do křestní kaple, osvětlení presbytáře, nyní se opravují Santiniho schody, diskuse o řešení liturgického prostoru. Budou osloveni možní sponzoři opravy fresky
-         modlitby maminek budou nadále 3. sobotu v měsíci

Další setkání pastorační farní rady bude ve čtvrtek 13.12. v 19:00

TOPlist