autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 16.09.2010  |  

Zápis z 18. setkání pastorační rady

SETKÁNÍ PFR - 16.září 2010

Přítomni: Vladimír Záleský, Vladimír Lacina, Daniel Blažke, Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Karel Meszáros, Zbyněk Vintr, Miloš Sláma, Martin Bořil
Nepřítomna: Danka Strejčková

OHLÉDNUTÍ:
Poslední PFR byla dne 24. 6. 2010
Puťák – Novohradské hody
Expedice – velký počet účastníků ze Žďáru
Farní pouť NPM
Diecézní pouť rodin
Klášterní noc

PŘIPRAVUJEME:
kultura: út 28. 9. – sv. Václav: koncert FONS v 16:00
so 2. 10. – promítání během podzimního víkendu expedičníků (v 18:00)
ne 3. 10. – MUDr. Drlík: přednáška o Africe
ne 10. 10. – Eva Henychová: Sinaj (v 17:00)

ostatní: ne 26. 9. – Světnov: pouť
so 16. 10. Růžencová pouť – Hluboké Mašůvky
ne 24. 10. – misijní neděle
so 30. 10. – první biblická hodina (další 27. 11.)

dětské mše sv.: pá 24. 9. – první dětská mše sv.
po 6. 12. – mikulášská dětská mše sv. v 17:15 – ( „malá pouť“ v bazilice)

DLOUHODOBÉ:
Puťák – asi Bílé Karpaty
Expedice mládeže Ukrajina
Světový den mládeže Madrid
Pouť Zelená Hora – co změnit
Farní pouť NPM 2011 – hledat nové nápady
Diecézní pouť rodin - o. biskup si přeje zachovat tradici i termín (28.8.2011)
Klášterní noc a Noc kostelů (27. 5. 2011)

POSTŘEHY, NÁMĚTY, RŮZNÉ:
Školy, výuka náboženství
Katecheze biřmovanci
Opravy kostela v Herálci, nový oltář, žehnání příští rok s lidovými misiemi
Opravy: hlavní oltář – restaurování celý říjen
Nové volby PFR – přípravný tým (P. Vladimírovi pomůže Martin Bořil)
Setkání nové PFR: 18.11.2010
DISKUZE:
16. 10. Modlitby matek
Rozloučení Miloše Slámy s poděkováním za možnost působit ve farní radě
Noví lektoři
Úklid prostor před kostelem po svatbách (rýže)
Předvánoční setkání ministrantů
Příprava na 1. svaté přijímání
Společenství mládeže znovu od října

Termín 1. setkání 3. pastorační rady:
18.11.2010

TOPlist