autor: Z klášterní kroniky    |   datum: 20.03.2007  |  

4. farní pouť: SVATÁ ZEMĚ 2007

JEŽÍŠOVOU ZEMÍ KE SVATÉMU TÝDNU. Termín dlouho očekávané pouti do Svaté země jsme několikrát museli posunout – především kvůli napjaté politické situaci na Blízkém východě. Zájem byl veliký, a tak se zrodil nápad uspořádat pouť s CK Awertour pro celý žďárský děkanát. Dne 20. března 2007 večer se všech 108 poutníků přepravilo na bratislavské letiště, kde jsme se poprvé setkali s našimi průvodci, slovenskými kněžími Martinem Mojžišem a Miro Labačem. Na dráhu v Tel Avivu dosedlo naše letadlo brzy ráno a hned po odbavení nás čekaly izraelské autobusy s palestinskými řidiči a také příjemné počasí. Ten den u nás na Vysočině napadlo asi 40 cm sněhu, ve Svaté zemi vše kvetlo.
První den jsme navštívili Ain Karem a slavili první společnou mši svatou, u Zdi nářků jsme se připojili k modlitbě, prohlédli si večeřadlo a večer se ubytovali v Betlémě. Betlému patřil také následující den: Pole pastýřů, kde uprostřed jarní přírody zajímavě zněly naše koledy, karmelitánský klášter a mše svatá v bazilice svaté Kateřiny s poutí k místu narození Páně byly vrcholem dne. Třetí den pouti jsme zahájili na Olivové Hoře a na místě Ježíšovy agónie v Getsemanech. Potom směřovaly naše kroky do chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Betánie ke hrobu Ježíšova přítele Lazara a také na Yad Vashem k památníku holocaustu. Čtvrtý den začal obnovou křestních slibů ve vodách Jordánu. Dále jsme pokračovali na Horu blahoslavenství, kde jsme slavili mši svatou. Před plavbou po Genezaretském jezeře jsme ještě navštívili Kafarnaum a Tabghu. Pátý den pouti patřil Haifě s horou Karmel. Pak už jsme směřovali k Nazaretu – navštívili jsme baziliku Zvěstování a těšili se na výstup na horu Tábor. V podvečer mnozí manželé obnovili své manželské sliby v Káni Galilejské a oslavili to přípitkem dobrého vína. Na neděli 25. března připadla slavnost Zvěstování Páně, kterou jsme prožili na tom nejvhodnějším místě. Z Nazaretu jsme přejeli opět do Judska a zastavili se až v Jerichu a na kraji Judské pouště v Kumránu. Sedmý den začal velmi silným zážitkem – slavením mše svaté v poušti. Ve znamení pouště byl i celý den – následovala prohlídka pouštní pevnosti Masada a menší skupina se vydala několik kilometrů do nitra pouště. Koupání v Mrtvém moři je vždy příjemná atrakce – zvláště když jsme vybrali tu čistější část moře. Potom nás již čekala cesta na egyptskou stranu hranice. Ubytovali jsme se u svaté Kateřiny pod horou Sinaj. Vstávalo se brzy – již po 2. hodině ranní jsme v proudu poutníků začali vystupovat na Mojžíšovu horu. Za námahu i zimu jsme byli odměněni úžasným východem slunce a krásou celého červeného pohoří. Devátý den vrcholila naše pouť celodenním programem v Jeruzalémě; vše směřovalo k modlitbě v bazilice Božího hrobu. Desátý den byl dnem loučení. Poslední mše svatá v Betlémě, poslední pozdravy palestinského podnikatele Antonyho, poslední pohledy z okna autobusu. Přede všemi poutníky se otevíral Svatý týden.

TOPlist