autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 18.03.2010  |  

Zápis ze 16. setkání pastorační rady

Pastorační farní rada
18. března 2010

Vladimír Záleský, Vladimír Lacina, Daniel Blažke, Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Karel Meszáros, Zbyněk Vintr
Omluveni: Danka Strejčková, Martin Bořil, Miloš Sláma

Program
- Pastorační činnost mezi ministranty, setkání žďárských a heráleckých ministrantů; zapojení starších ministrantů
- Před námi: Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem před Květnou nedělí, Velikonoce, setkání římských poutníků a pouť do Říma (18.-24. dubna), předvolební den KDU, expediční víkend, Den otevřených zahrad, duchovní obnova s Eliasem Vellou, pouť na Zelené hoře (15. – 16. května), svatodušní vigilie, první svaté přijímání, Noc kostelů (autobus?), Národní misijní pouť Polná, koncert Romana Dragouna na Rajském dvoře, puťák Novohradské hory, výstava Jaroslava Šerých, jáhenské svěcení 10. července
- Práce: odpočinkový rok, opravy finančně náročné, dokončení prací U Vejmluvy a slavnostní otevření, lešení v presbytáři a vrchní část hlavního oltáře
- Nový člen ekonomické farní rady Petr Michálek (podvojné účetnictví), dokončena inventarizace farního majetku

Diskuze
- Koberec u sedaček dětí
- Uložení sbírky v rámci liturgie
- Připomenutí adorací (ticho při adoraci?)
- Křest dospělé na Velikonoce
- Doplněné skupiny na úklid, pohoštění během misií
- Rozpis lektorů, farní stránky
- Křesťanská mateřská školka (aktuálně málo míst v mateřských školách)
- Novéna k Duchu svatému
- Současná situace v církvi
- Boží Tělo na Zelené hoře?
- Poutní průvod v létě na Prokopa a Nanebevzetí
- Zápisy e-mailem
- Děti v kostele jako záležitost kompromisů
- Farní pouť Severní Čechy

Další setkání: 24.6.2010

TOPlist