autor: Zlata Součková    |   datum: 12.04.2008  |  

5. farní pouť: ŘECKO 2008

Po stopách apoštolů sv. Pavla a sv. Ondřeje. V červnu 2008 začne Rok sv. Pavla, a tak se žďárští a herálečtí farníci s o. Vladimírem a CK Awertour, vydali na letošní jarní farní pouť do Řecka, na místa, kde sv. Pavel při svých misijních cestách pobýval, hlásal evangelium, nacházel přátele, ale také prožíval nepochopení a odmítnutí. To vše jsme si připomínali v Athénách na Areopagu, kde sv. Pavel promlouval k Athéňanům; v Kavále, kam připlul na své 2. misijní cestě a kde od něj, jako první v Evropě, přijala křest sv. Lýdie; nebo ve Filipách, kde byl sv. Pavel vězněn.

Naše první zastávka po dlouhé, ale příjemné plavbě Jadranským a Jónským mořem, bylo město Patras, kde byl umučen apoštol sv. Ondřej.
Cestou z Korintu do Athén jsme obdivovali Korintský průplav – velkolepé stavební dílo, které se budovalo mnoho staletí, aby usnadnilo lodní dopravu mezi Jónským a Egejským mořem. Nevynechali jsme ani starověké archeologické lokality v Epidauru, Starém Korintě či v Mykénách.

Při návštěvě Soluně jsme vzpomněli soluňské bratry, sv. Cyrila a Metoděje, „apoštoly Slovanů“, kteří se zasloužili o rozšíření křesťanství v naší zemi.
Prostor pro modlitbu a rozjímání jsme měli při návštěvě Meteor – komplexu pravoslavných klášterů postavených vysoko na skalách, vyzdobených krásnými ikonami.

Asi největším zážitkem byl pro mnohé z nás výstup na pohoří Olymp. Stoupali jsme nádhernou jarní přírodou z nadmořské výšky 1060 m k horské chatě ve výšce 2100 m. Někteří potom pokračovali zasněženým horským terénem ještě výše, asi do 2700 m.
Samozřejmě jsme si také nenechali ujít příležitost ochutnat speciality řecké kuchyně a výborné řecké víno.

Bohu díky za nevšední zážitky, nová přátelství a společně prožité chvíle při putování po stopách i „mimo stopy“ apoštola sv. Pavla.

===

A na závěr - sms od otce Vladimíra ze dne 5.4.2008: "V sobotu večer jsme za hustého deště přijeli do Athén... Po výborné večeři (řecké černé olivy, výborné červené víno, řecké zákusky...) jsme domluvili slavení nedělní mše svaté s místním polským knězem v katolické farnosti, kterých v této zemi moc není.Po celodenní plavbe trajektem z italské Ancony jsme se vylodili na řecké straně - v Patrasu. Prošli jsme jinak ne moc zajímavým městem a našli ortodoxní katedrálu s ostatky sv. apoštola Ondřeje. Pokračovali jsme do Starého Korintu a ubytovali se v přímořském letovisku Tolo.Dnešní program začal prohlídkou vykopávek divadla Epidauru, prošli jsme starověké Mykény a nyní jsme s napětím sledovali předpověď počasí na následující den; čeká nás výprava na Olymp, na kterou se už moc těšíme. Vzpomínáme a modlíme se za přátele..."

===

 

 


Bazilika

Korinstký průplav

Meteora

Sněžný muž Shaggi

Všichni společně

Autobus před odjezdem

Naloďování

Pod řeckou vlajkou

TOPlist