autor: Josef Řetický    |   datum: 13.12.2007  |  

Zápis ze 7. setkání pastorační rady

Přítomni: Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Josef Řetický, Miloš Sláma, Danuše Strejčková, Vladimír Vojtěch Záleský
Omluveni: Vladimír Lacina, Karel Mészáros
Dále přítomni členové ekonomické farní rady: Jana Křesťanová, František Laštovička, Josef Šulc

Prjednávané body:
1. zhodnocení akcí ve farnosti v minulém období - konaly se spíš drobnější akce, hlavně kulturní. Velmi dobrá byla cesta do Banátu, misijní neděle. Promyslet větší propagaci farních akcí směrem k veřejnosti s využitím místních médií a webových stránek, jejichž správcem je nyní Zbyněk Vintr
2. informace ekonomické farní rady, která pracuje ve složení Jana Křesťanová (účetnictví), František Laštovička (opravy, dotace), Vladimír Lacina,  Josef Šulc, Petr Vokoun (inventář)
- proběhne aktualizace soupisu inventáře
- opravy – co bylo letos v plánu, tak se podařilo udělat i zafinancovat. Opravená mříž u vchodu se umístí až po ukončení oprav omítek v příštím roce, které začnou od poloviny dubna. Dotace se předpokládají z města, kraje, ministerstva kultury. V dalších fázích se opravy budou týkat venkovních omítek presbytáře a zakristie, střechy nad zakristií. Připravuje se nový pevný obětní stůl v rámci příprav povýšení chrámu na baziliku, nyní se projednává jeho podoba
- od poloviny dubna bude během oprav omítek hlavní lodi kostel uzavřen. Mše o nedělích budou na Zelené hoře, na všední dny se nejvhodnější prostor musí vybrat, variant je zatím víc
3. Plánované akce:
- vánoční pouť 28.12.
- tříkrálová sbírka
- 19.1. bude v Novém Městě děkanský vzdělávací den – pro varhaníky, lektory i ostatní zájemce
- duchovní obnova s Eliasem Vellou se koná 31.3. a 1.4.
- od 2.4. farní pouť do Řecka
- 16.-18.5. svatojánská pouť
- záměr založení skautského oddílu – hledání vhodných vedoucích a zázemí
- vylepšit informování těch, na jejichž úmysl je sloužena mše sv., aby přinášeli obětní dary. Je to problém hlavně ve všední dny
- do povědomí nejen naší farnosti více dostat slavení svátku sv. Mikuláše jako spolupatrona chrámu


Další setkání pastorační farní rady bude ve čtvrtek 13.3. v 19:00

TOPlist