autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 25.11.2009  |  

Zápis z 15. setkání pastorační rady

25. listopadu 2009
Účastníci: Vladimír Záleský, Vladimír Lacina, Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Daniel Blažke, Martin Bořil, Karel Mészáros, Miloš Sláma, Zbyněk Vintr; Omluvena: Danka Strejčková
1. Návaznost na minulou farní radu:
- informační tabule k bazilice na silnici: získány kontakty na krajský úřad
- webové stránky farnosti: připravit setkání zájemců o správu
- vánoční pouť na mláďátka: zda a kam
- pěší pouť PFR do Obyčtova: 27. března 2010 14:00 (včetně rady Herálecké)
- modlitební společenství mládeže zahájilo činnost
2. Ohlédnutí
- klášterní noc, výborná spolupráce s ITC -  adorační den, setkání PTP Kraje Vysočina
- návštěva Svatého otce   - kurz aranžování květin
- pouť živého růžence, misijní neděle  - Nový Jeruzalém
- přednáška Marka Orka Váchy   - koncert Oborohu
- zahájena výuka náboženství   - čtyřikrát společenství mládeže
- La Festa: malá rytmická schola
3. Výhled
- 29. 11. farní promítání
- 5. 12. Mikuláš: 9:30 dopoledne poutní mše svatá Dominik Duka; 16:00 Mikuláš pro děti
- 13. 12. 16:00 Jan Kuča: Tradiční lidová kultura na Horácku
- 19. 12. Setkání ministrantů a vpodvečer aranžérek
- 20. 12. Zpovídání, vánoční program klasický, Silvestr na Zelené hoře
- 17. - 19. 2. Lyžovačka Domažlice, 29. – 30. 1. Šerlich, běžkařský přejezd Orlických hor
- pouť do Říma
4. Opravy a financování
- dokončena oprava místnosti „U Vejmluvy“ – slavnostní otevření s výstavou plánováno
- dokončeny exteriéry, okno v opatské oratoři, fresky v kapli Zvěstování
- rekordní rok z hlediska výdajů, ale nižší příjmy, příští rok menší opravy (nižší dotace)
5. Diskuze:
- malá schola na nedělní mši?
- složení úklidových skupin (požádat o doplnění 3. a 4. skupiny)
- světlo s pohybovým senzorem před kostel
- děti v kostele
- Santiniho schodiště – výstavní kontinuita (místo pro stálou službu)
- vytvořena návštěvní kniha farnosti
- lavice k zadním stěnám – prozatím židle
- organizace svatého přijímání
- pouť po bazilikách v Litoměřické diecézi
- finanční náročnost letošních oprav – fotovýstava, prodej břidlice
 

TOPlist