autor: Daniel Blažke    |   datum: 03.09.2009  |  

Zápis ze 14. setkání pastorační farní rady

 

Zápis ze setkání pastorační farní rady   -  3. září 2009
Omnia ad maiorem Dei gloriam!
Modlitba – za návštěvu papeže v ČR

Nepřítomen: Marie Bořilová – nemocná       
Přítomni: Vladimír Záleský, Vladimír Lacina, Daniel Blažke, Zbyněk Vintr, Miloš Sláma, Danuše Strejčková, Romana Bělohlávková, Martin Bořil

Ohlédnutí zpět (poslední PFR byla 28.5.)
• Letní akce pro děti, mládež…
• Farní pouť – povýšení baziliky + 6. diecézní pouť rodin
• Různé kulturní programy

Opravy provedené: 
• Obnovená křížová cesta – žehnání 19.6.
• Návrh pozvat farnost, od níž máme křížovou cestu
• Oprava zazděných prostor
• Opravené průčelí baziliky s opravami kovářskými i kamenickými
• Opravená zákristie – venkovní omítky a střecha
• Oprava venkovních omítek presbyteria a střecha
• Dokončení oprav plastik soch
• Další zrestaurovaná zpovědnice

Seznámení s plánovanými opravami:
• Od příštího týdne – restaurování fresek v Kapli Zvěstování
• Pokračují práce v zazděných místnostech
• Možná výměna krytiny poloviny střechy na faře – podle peněz!
• Opravuje se další zpovědnice
• Připravuje se velká oprava hlavního oltáře
• Připravuje se velká oprava varhan
• Přemýšlíme o nových lavicích v přední části baziliky

Pohled do budoucna  -  plány a připravované programy...
• Neděle 6.9. pouť v Polničce – 15:00 hod.
• Podkarpatská Rus – 7. – 11.9.
• Modlitební novéna před návštěvou papeže – brožurky. Jak se společnou modlitbou?
• Sobota 12.9. – Klášterní noc
• Pondělí 14.9. – Adorační den
• Setkání PTP Kraje Vysočina – čtvrtek 17.9. 09
• Začátek výuky náboženství – od pondělí 21.9. – proto bude 1. dětská mše svatá v pátek 25.9.
• Balení hostií a kompletování misek na papežskou liturgii – pátek 25.9. od 13:00 hod.
• První dětská mše svatá 25.9. od 17:15
• Návštěva Svatého Otce – neděle 27.9. !
• Kurz aranžování pro děvčata: Maruška Horáková
• 10. října – sobota: pouť živého růžence – Křtiny….
• Misijní neděle – 18.10.
• Nový Jeruzalém v Klášteře – pátek 13.11.
• Sobota 21.11. v 18:00 hod. koncert Oborohu v Klášteře

Návrhy, postřehy:
• Lavice do zadní části kostela
• Neudělat informační tabuli o bazilice? – Martin Bořil (kraj, město)
• Bezbarierový přístup – Miloš Sláma
• Přemýšlet o zřízení paralelní domény „bazilika minor“ – Zbyněk Vintr + příp. konzultace s Martinem Bořilem
• Poutní oplatky též příští rok
• Vánoční pouť pro děti (Romana)
• Malá pouť FPR do Obyčtova (Romana)
• Oslava svátku sv. Mikuláše v Klášteře – Miloš Sláma a spol.
• Daniel: Modlitební společenství pro mládež – 1x za 2 týdny


           
Příští setkání Pastorační farní rady v tomto složení bude ve čtvrtek 26. listopadu 09 v 19:00 hod.

TOPlist