autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 28.05.2009  |  

Zápis z 13. setkání pastorační rady

Přítomni: P. Vladimír Vojtěch Záleský, Vladimír Lacina, Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Danuše Strejčková, Martin Bořil, Miloš Sláma, Zbyněk Vintr

Omluven: Karel Mészáros

Příští rada: 3. září 2009

Rok svatého Pavla
- plody roku svatého Pavla – požehnání pro život farnosti
- diecézní soutěže, úspěchy našich dětí a mladých

 

Výhled
- pastorační asistent (pomoc s pastorací zejména venkovských farností, výukou náboženství)
- tento týden přivezeny ostatky zakladatelských rodů z antropologického ústavu v Brně; výzkum na Novém Zélandě; všechny ostatky z doby 1290-1320; ženská linie genetická vazba na Přemyslovce, všichni abnormální vzrůst (až 180 cm)
- v pátek v Brně Noc kostelů
- v neděli Jana z Arku v podání Lucie Trmíkové na Zelené hoře
- v Herálci výuka v 8. a 9. třídě
- Modlitby matek
- v červnu poutě, 14. června Hubertská pouť
- křížová cesta připravena k instalaci
- 4. července 60 let kněžství otce Josefa
- na sv. Cyrila a Metoděje odjezd na farní puťák
- zástup v létě P. David Ambrož z Říma

 

Povýšení na baziliku a pouť rodin
- slavnost povýšení na baziliku minor - 15. srpna, oslavy pátek – neděle
- diecézní pouť rodin: organizačně v zajetých kolejích
- v září návštěva Svatého otce: Brno letiště mše svatá; Stará Boleslav setkání mládeže

 

Diskuze
- duchovní obnova s Tomem Edwardsem: navázat programem pro školy
- setkání žen pečujících o květiny: sobota 11. července na sv. Benedikta
- rodiče s dětmi v kostele
- fotografové – vyhrazený prostor
- návštěva Svatého otce – příprava farnosti

 

TOPlist