autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 26.03.2009  |  

Zápis z 12. setkání pastorační rady

Zápis z 12. pracovního setkání pastorační farní rady Žďár nad Sázavou II
konaného dne 26. března 2009

 

Přítomni: P. Vladimír Vojtěch Záleský, Vladimír Lacina, Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Danuše Strejčková, Martin Bořil, Karel Mészáros, Miloš Sláma, Zbyněk Vintr

Příští rada: 28. května 2009

 

Shrnutí:
- Povýšení na baziliku minor
- Přípravy návštěvy papeže
- 15 let výročí scholy
- Farní pouť do Svaté země

 

Co se chystá:
- Úklid fary a umývání oken podle počasí
- úklid kostela pondělí po Květné neděli, sraz v 18:00 hodin
- Křest na Velikonoce
- Světový den mládeže na Květnou neděli: diecézní setkání mládeže v sobotu, Křížová cesta mládeže
- Pouť ve Slavkovicích 19.4. v 15:00 hodin
- 5. - 7. května – Duchovní obnova s Tomem Edwardsem a sestrou Mary, třídenní – uzdravení rodových kořenů
- hlavní pouť Zelená hora 16. a 17. května
- diecézní pouť ministrantů
- 6. pouť motorkářů 23.5. v bazilice
- 23.5. děkanská pouť ke svatému Pavlovi v 17:00 hodin v Bobrové; přednáška Radek Mezuláník (jáhen z Rádia Proglas)
- Út 26.5. předání ostatků Kunštátů a Lichtenburků na památkovém ústavu v Brně;  plánuje se pietní uložení při slavnosti povýšení na baziliku
- Svatodušní vigilie 30. května v 20:00 na Rajském dvoře
- 5. července 60 let kněžství otce Josefa
- Letní akce: puťák, expedice
- 15. srpna Slavnost povýšení na baziliku (mše svatá, raut, večer koncert Martin Škampa a Michal Rezek, výstava)
- Diecézní pouť rodin poslední sobota v srpnu 29. 8.
- 14. 9. adorační den začne mší svatou v bazilice, v poledne se přejde na Zelenou horu, končí se mší svatou na Zelené hoře

Opravy (František Laštovička)
- Opravy zdaleka ne u konce, možná letos i více práce než loni
- Omítky sakristie, omítky presbytář; oprava průčelí z vysokozdvižné plošiny před povýšením
- Střecha věnec presbytáře, část střechy fary (budou-li finance)
- Křížová cesta ze Zábrušan, renovace

 

Diskuze
- Zelená hora – vyjasnění uživatelského práva
- Blátivý chodník mezi lávkou a zámkem: v majetku Kinských, plánována oprava?
- Monitor a kamera k varhanům
- Prostor kostela je elektronicky monitorován
- Přenosné mikrofony pro scénky dětí
- Pouť příští rok do Říma
- Pouť pro farníky: plán 10.10.
- Pěší pouť farní rady

TOPlist