autor: Michal Berger    |   datum: 12.11.2023  |  

Ohlášky na 32. neděli v mezidobí

32. neděle v mezidobí
12. listopadu 2023
Mše sv. byla obětována Za farníky

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Pondělí – Památka sv. Anežky České, panny
  Pátek    – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
  Neděle  – 33. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:00   -   Polnička: Mše svatá
  Středa     17:15   -   Za + S. M. Konstantinu a sestry boromejky
  Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e
                  19:00   –  20:00 – Zelená hora: Nikodémova noc (jáhen Vladimír)
  Pátek       17:15   -  (pro děti: Rok se svatými): Za + Marii a Františka
                                                                               Procházkovy
  Sobota     14:00   -  Křest: Nela Stejskalová, Markéta Tonarová, Matyáš
                                             Jurovatý
                   16:30   -  Zelená hora: Za rodinu Bencovu a duše v očistci
  Neděle       9:00   -  Sbírka na podporu katolických médií: Za Janu a
                    Františka Dvořákovy, rodiče Dvořákovy a Kabrdovy a dceru Marii

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Setkání PRF – středa 15. 11. v 18:30
•    Duchovní víkend pro mladé ve věku 14-20 let 16.-19.11. Informace u o. Marka
•    Modlitby matek budou mít setkání v sobotu 18. 11. v 18 hod v Křížové chodbě
•    Bulletin – o mučednících Janu Bulovi a Václavu Drbolovi
•    Výtěžek sbírky Den štědrosti: Kasička ze ZR – 2.800 Kč, z Herálce – 1.150 Kč, sbírka potravin, hygieny dohromady – 130 Kg. Děkujeme
•    KURZY ALFA – první promluva v neděli 3. 12. 2023 v Café Milano na Biskupském gymnáziu, Žďár n/S., mail pro přihlášení: alfa23@bigyzr.cz, pozvěte své známé

Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist