autor: Michal Berger    |   datum: 05.11.2023  |  

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí

31. neděle v mezidobí
5. listopadu 2023
Mše sv. byla obětována Za Jana a Růženu Roučkovy

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Čtvrtek – Svátek Posvěcení lateránské baziliky
  Pátek    – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
  Sobota  – Památka sv. Martina, biskupa
  Neděle  – 32. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí   17:00   -   Světnov: Mše svatá
  Středa     17:15   -   Za Marii a Jaroslava Machovy, syna Vladislava a rodiče
  Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e
  Pátek       17:15   -  (pro děti: Rok se svatými): Za živé a + z rodu Vopálků,
                                  Vobejdů, Stránských a Černých                                  
  Sobota     13:00   -  Zelená hora: Svatba: Jan Čáslavský
                                                                      a Zuzana Holéczyová
                     15:00   -  Křest: Ondřej a Vojtěch Veselý
                   16:30   -  Zelená hora: Za Ladislava a Jaroslavu Klamertovy
                                                         a jejich rodiče
  Neděle       9:00   -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Plnomocné odpustky (1. - 8. 11.) – návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé
•    Sobota 11. 11. v 15:00 – Zelená hora: Benefiční koncert na rekonstrukci Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého – Lukáš Sommer, kytara
•    Kurz ikonopisectví 14.-17. 12. Přihlašování na: info@martindamian.cz
•    Bulletin – o mučednících Janu Bulovi a Václavu Drbolovi
•    Kaplan pro mládež děkanství žďárského, o. Miroslav Kulifaj: Zveme všechny mladé lidi ze žďárského děkanátu na děkanátní spolčo mládeže a to již tento pátek 10. listopadu do Nového Města na Moravě. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele svaté Kunhuty. Následně na témže místě prostřednictvím fotografií zavzpomínáme, resp. přiblížíme letošní Světové dny mládeže v Lisabonu z pohledu účastníků. Poté bude pokračovat spolčo na faře.
•    KURZY ALFA – první promluva v neděli 3. 12. 2023 v Café Milano na Biskupském gymnáziu, Žďár n/S., mail pro přihlášení: alfa23@bigyzr.cz, pozvěte své známé

Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist