autor: Michal Berger    |   datum: 29.10.2023  |  

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí

30. neděle v mezidobí
29. října 2023
Mše sv. byla obětována Za farníky

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Středa  – Slavnost všech svatých
  Čtvrtek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  Sobota – Svátek sv. Karla Boromejského, biskupa
  Neděle  – 31. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí     8:20   -   Mše sv. s poutníky Tv Lux
  Středa     17:15   -   Za + dceru Janu
  Čtvrtek    17:00   -   Zelená hora: Za duše v očistci. Dušičková pobožnost
  Pátek      16:00   -  Svátost smíření, adorace
                  17:15   -  Za rodiče Hladíkovy, Landsmanovy a Evžena Bružu
  Sobota     11:00   -  Křest: Liliana Alex Dories
                   16:30   -  Zelená hora: Za rodiče Františka a Marii Švaňhalovy
  Neděle       9:00   -  Za Jana a Růženu Roučkovy

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Návštěva nemocných v pátek
•    Plnomocné odpustky (1. - 8. 11.) – návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé
•    Pátek na faře: Modlitba tancem od 18:00, Společenství mládeže od 19:30
•    Neděle 29. 10. v 16:00 – Zelená hora: Představení barokních osobností – J. S. Bach: sonáty přednese M. M. Fuxová a J. B. Santini: promluví prof. Jan Royt
•    Sobota 4. 11. v 18:00 – Bazilika: Jste srdečně zváni na koncert duchovní hudby. V přímém přenosu stanice Vltava zazní chorální requiem a varhanní hudba starých mistrů při příležitosti výročí 300 let od úmrtí architekta Jana Blažeje Santiniho. Hraje varhaník Pavel Černý a zpívá Svatomichalská gregoriánská schola z Brna. Vstupné je dobrovolné (a je určeno pro farnost)
•    Sobota 11. 11. v 15:00 – Zelená hora: Benefiční koncert na rekonstrukci Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého – Lukáš Sommer, kytara
•    Kurz ikonopisectví 14.-17. 12. Přihlašování na: info@martindamian.cz
•    KURZY ALFA – první promluva v neděli 3. 12. 2023 v Café Milano na Biskupském gymnáziu, Žďár n/S., mail pro přihlášení: alfa23@bigyzr.cz, pozvěte své známé

Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist