autor: Michal Berger    |   datum: 22.10.2023  |  

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí

29. neděle v mezidobí
22. října 2023
Mše sv. byla obětována Za + Irenu Hoškovu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Středa  – Slavnost výročí posvěcení kostela
  Sobota – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Neděle  – 30. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí     8:20   -   Mše sv. s poutníky Tv Lux
                  17:00   -   Česká Mez: Bohoslužba slova
  Středa     17:15   -  Bohoslužba slova
  Čtvrtek    17:00   -   A d o r a c e
  Pátek       17:15   -  Za rodinu Havelkovu a tetu
  Sobota     16:30   -  Zelená hora: Za Miloslava Kotíka a jeho rodiče
  Neděle       9:00   -  Za farníky

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Středa po 18:00: Svatojánské bratrstvo – setkání mužů na faře
•    Pátek na faře: Modlitba tancem od 18:00, Společenství mládeže od 19:30
•    Setkání pozůstalých – úterý 24. 10. v 16:00 v kostele, Fryšava p. Žákovou horou, následné setkání na faře (nutnost rezervace)
•    Neděle 29. 10. v 16:00 – Zelená hora: Představení barokních osobností – J. S. Bach: sonáty přednese M. M. Fuxová a J. B. Santini: promluví prof. Jan Royt
•    Sobota 4. 11. v 18:00 – Bazilika: Koncert Českého rozhlasu Vltava – vystoupí Svatomichalská gregoriánská schola z Brna a varhaník Pavel Černý. Zcela symbolicky v jubilejním roce úmrtí Santiniho provedou chorální Requiem
•    Sobota 11. 11. v 15:00 – Zelená hora: Benefiční koncert na rekonstrukci Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého – Lukáš Sommer, kytara
•    Zveme zvláště mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Z několika míst žďárského děkanství bude vypraven autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zpátky. Bližší informace a formulář pro přihlášení zde: https://1url.cz/@godzonetour
•    Ohlášky snoubenců: v sobotu 11. listopadu chtějí uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Jan Čáslavský a Zuzana Holéczyová
•    Kurz ikonopisectví 14.-17. 12. Přihlašování na: info@martindamian.cz
•    KURZY ALFA – první promluva v neděli 3. 12. 2023 v Café Milano na Biskupském gymnáziu, Žďár n/S., mail pro přihlášení: alfa23@bigyzr.cz, pozvěte své známé

Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist