autor: Michal Berger    |   datum: 15.10.2023  |  

Ohlášky na 28. neděli v mezidobí

28. neděle v mezidobí
15. října 2023
Mše sv. byla obětována Za farníky

LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Úterý  – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
  Středa – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
  Neděle – 29. neděle v mezidobí, Misijní neděle, Sbírka na misie
       možnost zakoupit misijní kalendář, růženec, misijní předměty…BOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí     8:20   -   Mše sv. s poutníky Tv Lux
                  17:00   -   Stržanov: Mše svatá
                  19:00   –  20:00 – Zelená hora: Nikodémova noc (jáhen Vladimír)
  Středa     17:15   -  Za + rodiče a bratra a živou rodinu Honkovu
  Čtvrtek      8:30   -  Sv. Prokop: rekolekce kněží
                   17:00   -   A d o r a c e
  Pátek       17:15   -  Za + rodiče Součkovy, Limlovy a živou a + rodinu
                                  (pro děti: Rok se svatými), doprovází dětská schola
  Sobota     11:00   -  Zelená hora: Svatební obřad – Leoš Kozohorský
                                                         a Michaela Krejčová
                   13:00   -  Zelená hora: Svatební mše – Pavel Rosecký
                                                         a Jana Vašková
                   16:30   -  Zelená hora: Za Františka Pulkrábka, Janu Smolíkovou
                                                         a jejich rodiče
  Neděle       9:00   -  Za + Irenu Hoškovu

DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Modlitby matek budou mít setkání v sobotu 21. 10. v 18 hod v Křížové chodbě
•    Setkání pozůstalých – úterý 24. 10. v 16:00 v kostele, Fryšava p. Žákovou horou
•    Zveme zvláště mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Z několika míst žďárského děkanství bude vypraven autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zpátky. Bližší informace a formulář pro přihlášení zde: https://1url.cz/@godzonetour
•    Kurz ikonopisectví 14.-17. 12. Přihlašování na: info@martindamian.cz
•    KURZY ALFA – první promluva v neděli 3. 12. 2023 v Café Milano na Biskupském gymnáziu, Žďár n/S., mail pro přihlášení: alfa23@bigyzr.cz, pozvěte své známé

Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist