autor: Michal Berger    |   datum: 03.12.2023  |  

Kurz ALFA

ALFA - Mluvit o víře.          
Víra není iracionalismem, ale rozhodným přitakáním k rozumu jako základu a cíli všech věcí. Víra není pohodlnou cestou, víra klade na člověka nejvyšší nároky, jako je vytrvalost, odvaha k bytí a láska vytvářející jednotu. Jednotu, po které všichni z hloubi své existence toužíme. Právě proto je krásná a odpovídá naší lidské podstatě. Hledíme-li na víru v celé její velikosti a šíři, pak nám přináší odpovědi, po kterých volá naše srdce. Zjevuje pravdu o Bohu, který nás zachraňuje.


Pro koho?
Jsem přemýšlivý a hledající? Stále mi v životě něco chybí? Cítím se církví vyloučený, vnitřně prázdný, zklamaný, lidsky opuštěný, zrazený? Nenalézám odpovědi na řadu životních otázek?
 

Potom přijď na ALFU, první promluva v neděli
 3. 12. 2023 v Café Milano na Biskupském gymnáziu,  Žďár n/S.
mail pro přihlášení: alfa23@bigyzr.cz
 

Jak probíhá ALFA?
Nejen dobu adventu se stanete součástí sdílení myšlenek ve společenství. Můžete sdílet svůj vlastní pohled na věc v přátelském a otevřeném prostředí.
Alfa nabízí příležitost nahlédnout a prozkoumat jaký je život křesťana.  Vítáni jsou všichni. Každé setkání se zabývá některým tématem spjatým s křesťanskou vírou a vytváří prostor k rozhovoru.  Nenajdete dvě úplně stejné Alfy, ale v zásadě mají společné tři věci: občerstvení, promluvu a rozhovor o tématu.
 

Milí farníci, oslovte prosím, své rodinné příslušníky, známé i další osoby se zájmem o hledání pravdy o Bohu.


www.kurzyalfa.cz
 


TOPlist