autor: Michal Berger    |   datum: 24.09.2023  |  

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí

25. neděle v mezidobí
24. září 2023
Mše sv. byla obětována
Za Václava Kosoura, živou a + rodinu Kosourovu a Chvátalovu
Světnov: Za Václava Macha, za rodinu Machovu, Řehořkovu a Kubíkovu
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Středa   – Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
  Čtvrtek  – Slavnost sv. Václava, mučedníka
  Pátek     – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  Sobota  – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
  Neděle   – 26. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí  17:00   -   Česká Mez: Mše svatá
  Středa    17:15   -   Mše svatá
  Čtvrtek   Lidová krojová pouť    10:00 – Poutní průvod z baziliky
                                                        11:00 – Poutní mše svatá na Zelené hoře
                                                        12:00 – Představení folklorních souborů
                  17:00   -   A d o r a c e
  Pátek      17:15   -  Za rodiny Kodysovu a Bambulovu a na poděkování za
                                 80 let života a 53 let manželství
  Sobota    11:30   -  Svatba: Jiří Čunderle a Klára Svobodová
                  16:30   -  Zelená hora: Mše svatá
  Neděle      9:00   -  Za farníky
                  14:00   -  Křest: Lukáš Záleský
                  17:00   -  Koncert duchovní hudby – Michaela Káčerková, varhany


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Zveme mladé (od 2. třídy) na Modlitbu tancem s Anežkou Miškovskou – první setkání v pátek 29. 9. v 18:00 – potom vždy každých čtrnáct dní. Informace na plakátku
•    Zveme mladé na společenství mládeže – první setkání v pátek 29. 9. od 19:30 – potom vždy každých čtrnáct dní. Informace u Anežky Miškovské a na plakátku
•    Farní pouť do Padovy a San Giovanni Rotonda – 22.-28. října. Doprava autobusem, cena 11.200 Kč. Přihlašování v kostele. Informační setkání v neděli 1. 10. v 18:30 na faře.
•    Kurz ikonopisectví 14.-17. 12. Přihlašování na: info@martindamian.cz
•    Prosím ochotné dobrovolníky (3-4) na Krojovou pouť na dopoledne, aby pomohli regulovat parkování u zámku, Tokozu a vjezd na Zelenou horu

Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist