autor: Michal Berger    |   datum: 17.09.2023  |  

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí

24. neděle v mezidobí
17. září 2023
Mše sv. byla obětována Za Luďka Jebavého
 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE
  Středa   – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong
                   Ha-sanga a druhů, mučedníků
  Čtvrtek  – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
  Sobota  – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
  Neděle   – 25. neděle v mezidobíBOHOSLUŽBY V TÝDNU  
  Pondělí  17:00   -   Stržanov: Za farníky
  Středa    17:15   -   Za dar manželství
  Čtvrtek   17:00   -   A d o r a c e
  Pátek      17:15   -  Za + Jaroslavu Stránskou, Aloise Vopálku,
                                 sestru Janu a + Josefa Málka
  Sobota    14:00   -  Křížová chodba: Den otce Pia – přednáška s diskuzí
                  16:30   -  Zelená hora: Za + Zdeňka Doležala
                                                        a celou živou a + rodinu
  Neděle      9:00   -  Za Václava Kosoura, živou a + rodinu
                                 Kosourovu a Chvátalovu
                  14:00   -  Světnov: Poutní mše svatá ke cti sv. Václava
                  Za Václava Macha, za rodinu Machovu, Řehořovu a Kubíkovu               


DALŠÍ OZNÁMENÍ
•    Po nedělní mši svaté zkouška dětské scholy
•    V pondělí nebude bývat mše v bazilice, ale v kaplích, vždy v 17:00
•    Děkujeme za materiální dary pro sbírku Charity – DEN ŠTĚDROSTI – 17. 9.
•    Čtvrtek – rekolekce kněží, mše sv. v Novém Městě na M. v 8:30
•    Zveme mladé (od 2. třídy) na Modlitbu tancem s Anežkou Miškovskou – první setkání v pátek 29. 9. v 18:00 – potom vždy každých čtrnáct dní. Informace na plakátku
•    Zveme mladé na společenství mládeže – první setkání v pátek 29. 9. od 19:30 – potom vždy každých čtrnáct dní. Informace u Anežky Miškovské a na plakátku
•    Farní pouť do Padovy a San Giovanni Rotonda – 22.-28. října. Doprava autobusem, cena 11.200 Kč. Přihlašování v kostele. Informační setkání v neděli 1. 10. v 18:30 na faře.
•    Kurz ikonopisectví 14.-17. 12. Přihlašování na: info@martindamian.cz


Tel. 566 625 190     Mobil: 731 832 985     E-mail:  zdar-klaster@dieceze.cz
http://zdarskefarnosti.cz     www.facebook.com/zdarskefarnosti
 

TOPlist