autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 16.12.2008  |  

Zápis z 11. setkání pastorační rady

Zápis z 11. pracovního setkání pastorační farní rady Žďár nad Sázavou II
konaného dne 16. prosince 2008

 

Přítomni: P. Vladimír Vojtěch Záleský, Vladimír Lacina, Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Danuše Strejčková, Martin Bořil, Miloš Sláma, Zbyněk Vintr
Omluven: Karel Mészáros

 

Program:

 

1. První zasedání farní rady ve druhém volebním období se dvěma novými členy.

 

2. Shrnutí hlavních akcí za uplynulé období:
18.9. 5. setkání příslušníků PTP
27.9. Biřmování a duchovní obnova farnosti
28.9. Svatováclavský festival FONS
Poutě ve Světnově a v Polničce
Návštěva krajanů v Banátu
25.10. Pohřeb pana hraběte Kinského
Diecézní konference o svatém Pavlovi – hojná účast našich farníků

 

3. Výhled do blízké budoucnosti
- povýšení farního kostela na baziliku minor: žádost odeslána do Vatikánu, rozhodnutí se očekává pravděpodobně v prvním čtvrtletí příštího roku,
- silvestrovská mše svatá na Zelené hoře a drobná oslava v ambitech
- leden přednáška otce Martina Vařeky o Islámu (některé z nedělních odpolední)
- od ledna příprava na první svaté přijímání
- v únoru 15 let od založení velké scholy
- březen pouť do Svaté země

 

4. Postup stavebních prací a oprav baziliky
- zpřístupněny zazděné místnosti nad sakristií
- Santiniho schodiště dokončeno svépomocí, kvalita díla vysoce hodnocena
- pomoc mužů poustevnici Marii ve Velkých Janovicích
- letos se podařilo skončit v kladné finanční bilanci a splatit i dluh z uplynulých let

 

5. Výhled stavebních prací
- březen-duben: vnější omítky presbytáře a sakristie; nová střecha sakristie, oprava věnce presbytáře
- v březnu začátek oprav hlavního oltáře
- oprava fresek v severní závěrové kapli
- oprava a zpřístupnění zazděných prostor nad sakristií

 

6. Diskuze
- ozvučení kostela: nové dva mikrofony umožnily zvýšit hlasitost
- bezbariérový přístup do kostela: odborná firma připraví cenový i technický návrh
- častější setkání pastorační farní rady: plánováno jednou za dva měsíce
- mříž v kostele: bude přidáno klekátko a židle k modlitbě
- kostel je v době otevření elektronicky zabezpečen
- pamětní medaile k povýšení na baziliku: objednávky a plakátek v prosinci v kostele
- do sakristie bude instalován reproduktor pro matky s dětmi
- svátek svatého Mikuláše: bylo by možné pojmout jako pouť

 

Další setkání PFR: únor 2009

TOPlist