autor: Farnost ZR2    |   datum: 06.06.2022  |  

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 
 
_______________________________

foto:  christnet.eu / cz.pinterest.com/

TOPlist