autor: Farnost ZR2    |   datum: 03.11.2020  |  

VÝZVA K DONÁTORSTVÍ
Koncem září fond PULS oslavil své třetí narozeniny. Při této příležitosti bych se rád podělil o radostnou skutečnost, že již zhruba každý desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší diecézi je také donátorem. Zároveň bych chtěl poděkovat za veškerou Vaši podporu. Dary donátorů v loňském roce přesáhly deset milionů korun. Mám také radost z toho, že během koronavirové pandemie jste PULSu zachovali přízeň a že i navzdory nepříznivým okolnostem se naše velká rodina malých dárců nadále rozrůstala a věřím, že brzy přivítáme šestitisícího donátora.  
Donátorství je totiž výraznou pomocí pro farnost, protože dary donátorů pomáhají snížit příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého farníka), kterým se  farnosti podílejí na zajištění mezd kněží v naší diecézi. V některých farnostech dary donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí a tyto peníze lze použít na jiné farní aktivity.
 
Od letošního roku již nebude vyhlašována sbírka na účely PULSu.  Využijme této příležitosti k tomu, abychom se naučili darovat i jinou formou (např. převodním příkazem, inkasem – SIPO).  Nejedná se jen o změnu technickou, ale o změnu zažitých zvyklostí. 

Zkusme udělat krok od „příležitostného darování na nějaký účel“ k rozhodnutí pro „pravidelný dar“. A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. A právě k této změně smýšlení Vás chci pozvat. Věřím, že se to postupně bude dařit a osvojíme si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme u křesťanů v jiných evropských zemích.
 
Stát se donátorem je snadné, stačí vyplnit přihlášku a vhodit ji v bazilice do  krabice označené "PULS" , nebo na internetu na stránkách fondu PULS nebo donator.czPokud budete potřebovat pomoc s přihlášením,  obraťte se na kontaktní osobu  Ing. Pavla Hrabáka, tel. 721100421 
 
Děkuji Vám. 
 
P.Mgr. Pavel Kafka, správce fondu PULS 
 
 

TOPlist