autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 16.11.2008  |  

Britští přátelé českých památek podpořili koncertem obnovu naší baziliky

V létě tohoto roku jsme navázali kontakt se sdružením UK Friends of Czech historic buildings, gardens and parks (Britští přátelé českých historických budov, zahrad a parků). Během koncertu, který se konal dne 6. října v Londýně, byla vybrána finanční částka určená na obnovu jedné z barokních zpovědnic v bazilice. Informace o projektu obnovy baziliky Nanebevzetí Panny Marie a podpoře britského sdružení přátel jsou k dispozici na webové stránce našich přátel na adrese www.ukczechfriends.org.

 

V příjemném prostředí kostela svatého Cypriána na londýnské Baker Street zazněl 6. října 2008 úchvatný recitál na podporu sdružení přátel českých historických budov, zahrad a parků v provedení Martina Škampy (cello) a Michala Rezka (klavír). Během programu zazněla díla z tvorby Ludvika van Beethovena, Johannesa Brahmse, Clauda Debussyho, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Petra Ebena. Oba umělci se vzdali nároku na honorář a koncert se setkal s ohromným ohlasem.

 

Naše poděkování patří paní Barbaře Peacock, kterou jsme v létě směli přivítat ve Žďáře, oběma umělcům i všem dárcům. Podpora ze vzdálenosti mnoha set kilometrů je obrovským povzbuzením do našeho úsilí o obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Děkujeme!


Martin Škampa a Michal Rezek

Zaplněný kostel svatého Cypriána na Baker Street

TOPlist