autor: Vladimír Záleský    |   datum: 24.04.2020  |  

Pozdrav v den svatého Jiří

Milí přátelé a farníci,
dnes Vám píši v nezvyklý čas. Nejprve oznamuji, že vláda ČR včera rozhodla, že bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené již ode dneška. Mění se tedy původní datum, které to umožňovalo až od pondělí 27. dubna.
Také na růženec můžete přijít - denně ve 20:00 na faře. Samozřejmě nedělní mše svaté zůstanou i nadále vysílány on-line.
Dnes, v den svátku sv. Jiří bych chtěl pozvat Vás i naše skauty na dnešní svatojiřskou pouť – mše svatá bude v bazilice v 17:15 a přenos najdete na obvyklém „místě“:
https://www.youtube.com/channel/UcoXCKshlIZlyMjfwg-nLIeg

V předchozích dnech jsme připomínali několik výročí; jedno bych připomněl i dnes. Dne 20. dubna roku 1945, tedy pár dní před koncem 2. světové války zahynul při pochodu smrti z Buchenwaldu profesor státního reálného gymnázia ve Velkém Meziříčí, skaut a křesťan, Bedřich Krejčí. Narodil se 6.3.1911 v Jabloňově u Velkého Meziříčí. Protože jej pojilo osobní přátelství se zakladatelem českého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem, založil ve Velkém Meziříčí skautský oddíl a stal se jeho prvním vedoucím. Tento oddíl byl tak známý, že i Jaroslav Foglar se inspiroval jedním příběhem tohoto oddílu pro svá dobrodružství Rychlých šípů. V době nacistické okupace byl vyzván profesor Bedřich Krejčí aby jako němčinář pronesl řeč k oslavě Hitlera. Tu noc předtím nešel vůbec spát, chodil po pokoji a modlil se růženec. Ráno se oholil, svátečně oblékl a odjel do Jihlavy. Když vystoupil na pódium - bylo to v nějakém kinosále - řekl, že žádnou řeč nepronese. Zatkli ho hned na místě. Zemřel jako hrdina, zatímco Hitler o deset dní později jako troska… Před 28. lety mi jedna babička předala junáckou kroniku, kterou psal osobně tento skaut a učitel, o měsíc později jsme založili katolický oddíl, který dodnes nese jeho jméno. Dnes se modlím za to, aby naší zemi nechyběli neohrožení a stateční hrdinové, kteří bojují s draky...

Posílám požehnání a přeji pěkný víkend. Prosím, modlete se za dar vláhy.
P. Vladimír

TOPlist