autor: Martin Bořil    |   datum: 26.10.2019  |  

Papež František: Nežijme s duší na ulici

Papež František dnes po delší prodlevě vyslovil homilii při ranní mši v Domě sv. Marty. Kázal na dnešní perikopu z listu Římanům (7,18-25a), kde sv. Pavel mluví o vnitřní boji mezi odhodlaností konat dobro a vrozeném sklonu k hříchu, který působí, že nekonám dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci.

V každém člověku ustavičně probíhá boj mezi milostí a hříchem, proto musíme zkoumat, zda naše rozhodnutí pocházejí “od Pána” nebo jsou diktována “ďáblem”, vybízel František. Co to znamená, když sv. Pavel mluví o tom, že koná zlo, které nechce. Někoho by mohlo napadnout, že patří peklu, že byl poražen, a přece jeho slova svědčí o tom, že je svatý, protože světci rozpoznávají ve svém nitru tento boj, jenž se týká každého, je naší vezdejší válkou, poznamenal papež.

“Je to boj mezi dobrem a zlem. Nejde však o abstraktní dobro a abstraktní zlo, nýbrž o dobro, k němuž nás inspiruje Duch svatý, a zlo, k němuž nás ponouká zlý duch. Je to boj. Boj každého z nás. Pokud by snad někdo tvrdil: “Já tohle necítím, já jsem v pohodě, žiju si poklidně, v pokoji…” Řekl bych mu na to: “Ty nejsi v pohodě, jsi znecitlivělý, nemáš ponětí, o co kráčí.”
A tak pokračujeme ze dne na den, dneska v tomto vnitřním boji vítězíme, zítra příjde jiný a pozítří další, až do konce, konstatoval papež. A poukázal na příklady světců, na mučedníky, kteří museli bojovat o zachování své víry až do konce, na světce jako Terezička od Dítěte Ježíše, pro kterou nejobtížnější boj přišel na samém konci, na smrtelném lůžku, když pocítila moc zlého ducha, který ji chtěl odtáhnout od Pána. Jsou tedy okamžiky mimořádného boje, poznamenal papež – ale mnoho jich je také obyčejných, každodenních. Právě na to ukazuje dnešní úryvek z Lukášova evangelia (12,54-59), kde Ježíš říká zástupům a potažmo také nám všem: “Úkazy na zemi i na obloze umíte posoudit; jak to, že nedovedete posoudit tuto dobu?”
 
“Častokrát se my křesťané zabýváme mnoha věcmi, které mohou být dobré, ale co se děje uvnitř? Kdo tě k nim inspiruje? Jaké duchovní sklony sleduješ? Kdo tě vede k tomu, abys to dělal? Náš život je obvykle jako život na ulici: kráčíme ulicí života… a když jdeme po ulici, hledíme pouze na věci, které nás právě zajímají. –Ostatní přehlížíme.”
Vnitřní boj se vždycky odehrává mezi milostí a hříchem, mezi Pánem, který nás chce zachránit a vysvobodit z tohoto pokušení, a zlým duchem, který nás stále sráží k zemi, aby nad námi zvítězil, vysvětluje papež František. Každý by si měl položit otázku, zda žije jako člověk na ulici, který nijak nereflektuje, co se s ním děje, a zpytovat zda jeho rozhodnutí pocházejí “od Pána” nebo jsou diktována naším sobectvím, “ďáblem”.

„Je důležité poznávat, co se děje v našem nitru. Je důležité žít trochu uvnitř a nedovolit, aby naše duše byla cestou, po níž se všichni procházejí. Ptáte se, jak toho docílit? Na sklonku dne se zastav na dvě, tři minuty a ptej se, co důležitého se dnes událo v tvém nitru. „Tam bylo trochu nenávist, jinde jsem trochu pomlouval, tady jsem udělal dobrý skutek…“ Kdo ti pomáhal v těchto věcech, ať už špatných nebo dobrých? Položme si tyto otázky, abychom poznávali, co se v našem nitru děje. Stává se totiž, že upovídané duše, jaké máme všichni, sice vědí, co se děje v naší čtvrti, v domě u sousedů, co se však děje v našem nitru, nevíme.“
 
Kázal papež František v kapli Domu sv. Marty.

===
Zdroj: www.radiovaticana.cz 
 

TOPlist