autor: Vladimír Záleský    |   datum: 03.11.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 14.)
 8. TÝDEN: DUCH JEŽÍŠE TI DÁVÁ SCHOPNOST NÉST OVOCE
"Já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. " (J 15,16)

Dospěl jsi k poslednímu týdnu semináře Život v Duchu. Ale je jasné, že nejsi na konci svého nového života v Kristu, ale stále jen na začátku. Do tvého srdce bylo zaseto hořčičné zrnko Božího království, nový vztah ke každé osobě v Trojici a nový vztah k bratřím a sestrám. To nyní znamená vyrůstat v Pánu a přinášet ovoce. V tomto týdnu se bude jednat o oba tyto body. Pros v modlitbě o milost růstu a dar přinášet ovoce pro církev a svět.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:
1. den: V celých dějinách církve bylo jen málo svatých, kteří byli tak naplněni Kristem jako apoštol Pavel. Pavel považuje všechno ostatní ve srovnání s Kristem za nicotné. Přesto i on je si vědom, že dosud není u cíle. Stále ještě běží závod o cenu vítěze. Ani ty si nemůžeš nyní sednout, aby sis oddechl po uplynulých týdnech. Mnohem spíše je nutné, abys prožíval své povolání Kristem hlouběji než dříve. Fp 3,5-14

2. den: Křesťanský život sestává z mnoha malých a zdánlivě bezvýznamných věcí. Přesto zde je možné najít důkaz, zda někdo kráčí ve světle nebo v temnotě, zda žije starým nebo novým životem. S pomocí Ducha svatého si vyber ta z mnoha napomenutí, vypočítávaných svatým Pavlem, která jsou pro tebe osobně důležitá. Ef 4,17-5,20

3. den: Dnes chce znovu k tobě mluvit sám Ježíš. Vypráví ti svá podobenství a hovoří s tebou o růstu. I když snad máš pocit, že v tomto semináři bylo zaseto jen zcela malé semínko, přesto se může stát ve tvém životě stromem. Podobně lze tvůj život srovnat s velkou díží plnou těsta, do níž se dalo trochu kvasu. Teď záleží na tom, abys nechal v následujících měsících a letech to "vše prokvasit". Mt 13,31-33
 
4. den: I dnes tě chce Ježíš zcela osobně poučit. On je rozsévačem v příběhu, který ti vypráví. Co se stalo s jeho semenem? Co se stane se semenem, které zasel do tvého srdce v minulých týdnech? Ponese díky tvé vytrvalosti ovoce? L 8,4-15

5. den: V uplynulých dnech jsi stále slyšel o tom, že máš přinášet ovoce. Co to znamená "přinášet ovoce"? Dnes ti Ježíš dává odpověď. Znamená to, konat to a pokračovat v tom, co dělal on: hlásat radostnou zvěst a uzdravovat. Především to však znamená mít srdce dobrého pastýře, které je plné soucitu s unavenými, vyčerpanými a těmi, kteří neznají východiska.
Mt 9,35-10,16

6. den: Pán by tě chtěl použít. Nemusíš se však naštěstí spoléhat na svou vlastní moudrost a sílu. Sám Pán bude skrze tebe působit, když jenom budeš věřit, a současně tě učiní schopným, abys konal nečekané věci. Proto se musíš obracet jen na Ježíše a důvěřovat v jeho přispění. Mk 16,14-20

7. den:  Na konci tohoto semináře Život v Duchu ti Ježíš znovu slibuje svůj pokoj. A znovu do tebe vdechuje svého Ducha. Ty tohoto Ducha potřebuješ, abys mohl tento neuvěřitelně velký příkaz vyplnit: "Jako mne poslal Otec, tak posílám já vás." Přes svou slabost musíš pokračovat v životě a poslání Ježíšově. Kolik důvěry Ježíš do tebe vkládá! Jakou zodpovědnost na tebe přenáší! J 20,19-22

 Až odložíš tyto listy, můžeš snadno upadnout do pokušení chtít si aspoň trochu oddechnout od všech těch modliteb a od všeho namáhání následovat Pána. Ale právě zde se ukáže, jak vážná byla tvoje ochota následovat Ježíše. (Možná, že si znovu přečteš kopii dopisu, který jsi napsal Ježíšovi). Sám Ježíš tě zve, abys byl věrný až do konce.

Tvůj další růst spočívá na dvou podstatných bodech:
• Na tvé věrnosti, se kterou se scházíš se sestrami a bratřími.
• Na tvé věrnosti, se kterou se denně stýkáš s Pánem v modlitbě a ve čtení Písma.

"Neboj se toho, co máš vytrpět... Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží."  (Zj 2,10-11)
A L E L U J A
 
 
 

TOPlist