autor: Pavel Hrabák    |   datum: 04.09.2019  |  

Fond PULS - aktuální informace

Fond PULS byl založen  jako organizační složka Biskupství brněnského na konci roku 2016. Již třetím rokem buduje nový zdroj příjmů  po postupném snižování příjmů ze státního rozpočtu. Příjmy Fondu PULS jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností a kapitul brněnské diecéze. Výdaje Fondu Puls jsou určeny především na platy diecézních kněží a  zajištění služeb farnostem, resp. děkanátům  (účetní, stavební technici). Část plánovaných příjmů  je v každém roce plánována na podporu dalších aktivit. V roce 2018 to bylo Diecézní setkání ministrantů, v roce 2019 je to diecézní projekt "Vstupy do škol". 
 
V roce 2018 byly celkové příjmy fondu 27,1 mil. Kč , z  této částky činily dary donátorů 6,9 mil. Kč. 
V roce 2019 je plán příjmů 25,1 mil. Kč. Dary donátorů k 1. září 2019 činily 4,3 mil. Kč.

Každá farnost naší diecéze má stanoven  podíl na příjmech Fondu PULS.  Stanovenou částku farnost hradí prostřednicvím "svých" donátorů, tedy farníků, kteří se zaregistrují do Fondu PULS a jednorázově nebo pravidelně do Fondu PULS přispívají. Pokud stanovenou částku příspěvky donátorů nepokryjí, zbývající částku hradí farnost ze svých vlastních zdrojů / příjmů. 

Příspěvek naší farnosti  Žďár n/S 2  - Klášter do Fondu PULS byl na rok 2019 stanoven ve výši 245.226 Kč.  Z této částky bylo doposud uhrazeno prostřednivtím donátorů 33.440 Kč (stav k 1. září 2019).  Pokud se nezapojí dašlí donátři,  farnost uhradí  zbývající částku 211.786 Kč z vlastních zdrojů. 

Chcete  - li se stát donátorem a příispívat do Fondu PULS, můžete se zaregistrovat na webu www.donator.cz nebo www.fond.biskupstvi.cz, případně kontaktujte ing. Pavla Hrabáka na tel:  721 100 421
 
 
 ====
Vážení donátoři, milí přátelé PULSu!
Naše velká rodina malých dárců se rozrostla na více než 3 200 členů a dary donátorů v tomto roce již dosáhly téměř 4,4 milionů korun. Děkujeme!
V příloze zasíláme nové číslo zpravodaje Impulsy brněnské diecéze, kde jsme pro Vás připravili zprávu o hospodaření fondu v roce 2018.
V neděli 22. září zazní ve všech kostelích naší diecéze poděkování otce biskupa Vojtěcha všem donátorům. Při této příležitosti můžete nabídnout donátorství svým přátelům a blízkým, protože Vaše slovo je tím nejlepším doporučením.
 
 
S přáním Božího požehnání
Mgr. Pavel Kafka, správce fondu PULS
Biskupství brněnské
 
V Brně dne 4. září 2019
 ====
 
 
 
 

TOPlist