autor: Vypsáno z farní kroniky    |   datum: 01.09.2007  |  

4. diecézní pouť rodin 2007

V sobotu 1. září 2007 se v areálu kláštera konala již čtvrtá Diecézní pouť rodin. Při mši svaté povzbudil otec biskup malé i velké poutníky a po obědě čekal děti, mládež i dospělé bohatý program. Děti lákala především pohádková zahrada a lukostřelba a ti odvážnější si mohli vyzkoušet plavbu po Bránském rybníku – nejstarším v Česku. V bazilice probíhal program duchovní – svátost smíření a adorace komunity Emmanuel. Nechyběla ani hudba – v koncertování se vystřídaly kapely Bethel a Bezefšeho. K prohlídce byla otevřena muzea a expozice v areálu, bazilika i poutní kostel svatého Jana Nepomuckého. Po 16 hodině se poutníci rozjeli zpět do svých domovů.
Po odjezdu poutníků však prostory baziliky a kláštera znovu ožily, neboť následoval další ročník Klášterní noci – noci plné umění, hudby i slova. Po derniéře expozice Muzea klavírů následovala disputace prorektora Univerzity Karlovy docenta Mojmíra Horyny a vedoucího Ústavu pro dějiny umění docenta Víta Vlnase nad odkazem architekta J. B. Santiniho. Následně zněly kostelem písně velkých pěveckých souborů Svatopluk a Otakar a tóny světově proslulé houslové virtuosky Gabriely Demeterové. Část programu s námi prožil také ministr kultury Václav Jehlička. Po půlnoci jsme v rajském dvoře ozářeném loučemi vyslechli myšlenku na dobrou noc a starobylý chorální zpěv Salve Regina.


4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

4. diecézní pouť rodin 2007

TOPlist