autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 02.09.2006  |  

3. diecézní pouť rodin 2006

 „Milé poutnice, milí poutníci a milá poutníčata! Každý možná přijel s jiným očekáváním, s jinými představami, ale věřím, že naším společným přáním zůstává touha po pravdivém životě s Bohem. A protože pouť je šancí prodloužit své kořeny k pramenu živé vody, přeji nám všem, abychom i na dnešní pouti skutečně našli její zdroj v Ježíši Kristu a do svých domovů, ke svým blízkým přivezli ovoce hodné tohoto zakořenění. Za to se modlí a k tomu žehná       Váš biskup Vojtěch“

V sobotu 2. září se konala v areálu bývalého kláštera cisterciáků třetí diecézní pouť rodin, velká pouť zejména mladých rodin k Matce Boží Nanebevzaté. Mši svatou sloužil otec biskup Vojtěch, koncelebroval místní otec farář Vladimír Vojtěch Záleský a další kněží-poutníci. Bohatý a nápaditý duchovní a přednáškový program umocnila osobní i společná adorace v konventním kostele a požehnání s modlitbou. Následovala Klášterní noc s koncerty vážné hudby, pěveckého sdružení Musica Sarensis a Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.


Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

Diecézní pouť rodin 2006

TOPlist