autor: Vladimír Záleský    |   datum: 15.05.2008  |  

Zápis z 9. setkání pastorační rady

Předposlední setkání PFR v tomto složení – koncem září 2008 vyprší mandát...      

 

Splněné a nesplněné úkoly z minulých PFR:
• Farní webové stránky se výborně rozjely.
• Farní knihovna prozatím žádný posun.

 

Ohlédnutí za minulostí:
• Duchovní obnova – Elias Vella
• Farní pouť – Řecko
• Různé kulturní programy...
• Začátek oprav,  bohoslužby na ZH, složení varhan na Z.H – vše probíhá zatím podle plánu.

Seznámení s plánovanými opravami:
• Seznámení s opravami - nejbližší plán oprav.  
• Sbírka na nový oltář – již zaplaceno ! 

 

Pohled do budoucna  -  plány a připravované programy...
• Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – adorace za posvěcení kněží 16:00 v obřadní síni, pak dětská mše svatá s choreografií... • První svaté přijímání – 1. června 9:05
• Boží Tělo – 22.5. 08 – Obřadní síň venkovní oltář na 4. nádvoří
• Slavnostní otevření kostela po opravách – snad v polovině července, při velkém časovém skluzu až při oslavě klášterní pouti Nanebevzetí Panny Marie (krajní termín) – dobře připravit slavnost, s průvodem do chrámu s eucharistií.
• Pouť v Polničce, v neděli 15:00  – nedalo by se vymyslet jiné místo pro poutní mši svatou? U kaple je ruch, auta, kolotoče... plac před školou.
• Děkanská pouť Řecko – 17.9. jsou volná místa
• Farní „puťák“ – 6. – 12. 7. 08
• Biřmování – 27. září

           
Poslední setkání Pastorační farní rady v tomto složení bude ve čtvrtek 11. září 08 v 19:00 hod.

TOPlist