autor: Martin Bořil    |   datum: 26.02.2018  |  

Římský biskup navštívil farnost sv. Gelasia na periferii

V neděli odpoledne se římský biskup vydal do farnosti Sv. Gelasia ve čtvrti Ponte Mammolo na okraji Říma, vzniklé v sedmdesátých letech. Tříhodinová návštěva probíhala podle obvyklého schématu. 
Papež se setkal ve třech oddělených skupinách nejprve ve farním sportovním centru s dětmi, mládeží a katechety, potom v sále farního divadla se seniory a nemocnými, a nakonec v budově fary s klienty farní charity, která poskytuje jídlo asi třem stovkám osob, žijícím v blízkém okolí. Potom následovala mše svatá, před níž papež asi na půl hodiny usedl do zpovědnice, kde uděloval svátost smíření. Ne všechny účastníky bohoslužby mohl pojmout kostel, někteří ji sledovali z farních prostor, ale také před kostelem zůstali stát mnozí, které papež po mši zvlášť pozdravil. Přítomno bylo rovněž několik vězňů z nedaleké věznice Rebibbia.
Papež kázal bez připraveného textu a komentoval evangelium druhé postní neděle (Mk 9,2-10) o proměnění Páně na hoře. Svoji homilii zahájil slovy:
„Ježíš se ukázal apoštolům, jak je v Nebi: oslavený, zářivý, triumfující a vítězný. Učinil tak proto, aby je připravil vydržet Umučení, pohoršení kříže. Nebyli totiž schopni pochopit, že by Ježíš mohl zemřít jako zločinec. Mysleli si, že Ježíš bude osvoboditel, jako pozemští osvoboditelé, kteří vždycky bitvy vyhrávají a vítězí. Ježíšova cesta je však jiná. Ježíš triumfuje skrze ponížení, ponížením na kříži.“
Ukazuje tak, co bude po ukřižování. Co nás všechny čeká.  Je krásné, a poslouchejme pozorně – řekl dále římský biskup – Ježíš nás vždycky na zkoušku připravuje.
„Takovým či onakým způsobem, ale vždycky nás připravuje. Dává nám sílu, abychom obstáli ve zkouškách a překonávali je Jeho silou. Ježíš nás v životních zkouškách nenechává samotné, ale vždycky nás připravuje a pomáhá nám tak, jako připravil Petra, Jakuba a Jana viděním Svého oslavení, jehož připomenutí umožní nést tíži ponížení. To je první, co nás církev dnes učí: Ježíš nás vždycky připravuje na zkoušky a ve zkouškách je s námi.. Nikdy nás nenechává samotné.“

Druhé poučení plyne ze slov Boha Otce: »To je můj milovaný syn. Toho poslouchejte«. Ježíš nás připravuje na životní zkoušky a nebeský Otec sděluje, že v životě není chvíle, kdy by nebylo možno naslouchat Ježíši.
„Když přijdou krásné okamžiky, zastavme se a naslouchejme Ježíši. Když přijdou zlé chvíle, zastavme se a naslouchejme Ježíši. Toto je cesta. On nám vždycky řekne, co máme dělat. Jděme dál touto postní dobou s těmito dvěma poučeními: připomínat si ve chvílích zkoušky oslaveného Ježíše, který nás čeká.  Ježíš je neustále přítomen, aby nás posílil Svojí slávou. Naslouchejme celý život Ježíši, který k nám neustále promlouvá v evangeliu, v liturgii a v srdci.“

Po bohoslužbě poděkoval za pastorační návštěvu Svatého otce jménem všech místních zdejší farář don Giuseppe Raciti. Pronikavě chladné počasí, které bylo v neděli v podvečer předzvěstí sněhové nadílky, do níž se v pondělí probudilo město Řím, komentoval papež v závěrečných slovech určených lidem, kteří sledovali mši před kostelem z obrazovky:

Říkám si, že byste mohli otevřít farnost na Severním Pólu po této mrazivé zkušenosti. Děkuji vám, že jste přišli a vydrželi v této zimě, děkuji za vaše přijetí a vaši dobrotivost. Pán vám všem žehnej!“

Rozloučil se v neděli večer papež František z farním společenstvím z římské periferie Ponte Mammolo.
===
Zdroj: http://radiovaticana.cz/clanek.php?id=27245

  

TOPlist