autor: Martin Bořil    |   datum: 18.09.2017  |  

Ohlédnutí za letní chaloupkou 2017

 Letošní IX. letní chaloupka na Sněžném byla ve znamení starozákonních příběhů.  První den děti s pomocí paní správcové objevily starou truhlu zamčenou na 8 zámků, na které ležela Bible se stejným množstvím vytrhaných příběhů. Pomocí šifry děti došly do stroje času, který je v průběhu celého týdne přemisťoval mezi jednotlivými chybějícími epizodami. Octli jsme se v době stvoření světa, stavění Babylónské věže, v divadelním příběhu jsme prožili příběh královny Ester, pomohli Noemovi postavit archu a zachránit se před potopou světa, vykoupili se z egyptského otroctví, při noční hře se nám podařilo utéct přes Rudé moře egyptskému vojsku a poté jsme společně s Mojžíšem přešli nemilosrdnou pouští. 

 
Poslední příběh již nebyl starozákonní, ale s nadějí zakončil všechny prožité příběhy - Narození Ježíše Krista. Děti úspěšně prokličkovaly Betlém, skryly se před Herodovými muži a došly až k jesličkám, kde obdržely poslední klíč a mohly otevřít truhlu nalezenou na začátku týdne.
 
V průběhu týdne jsme také vyrazili na výlet do nádherné okolní přírody a ve výtvarném bloku si děti vyrobily své vlastní batůžky, štěrchátka a bubínky i s paličkami. 
 
Všichni jsme vděční za společně strávený čas a již se těšíme na zimní chaloupku na Fryšavě!
 
Za děti a tým vedoucích
Radka


TOPlist