autor: MaBo    |   datum: 17.04.2016  |  

Pozvání ke Svaté bráně

Svatou bránou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše je hlavní vchod s gotickým portálem. Otevřel ji v neděli 20. prosince 2015 biskupský delegát a generální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Aby se však poutníci mohli modlit již v tichu kostela, vytvořili farníci ještě dřevěnou modlitební bránu, která je umístěna hned za vchodem do baziliky.  Brána je složena ze 45 řezeb - každý reliéf vyřezávala nějaká rodina a zachycuje příběhy Starého i Nového zákona.  Brána vznikala po celý Advent; lidé vyřezávali doma nebo na faře vždy v úterý a ve čtvrtek. Program začínal vždy modlitbou, četbou Písma a také konzultací s mistrem řezbářem panem Zdeňkem Beranem ze Sázavy. 

V bazilice jsou nedělní mše svaté v 9:00 a ve všední dny v pondělí, středu a pátek v 17:15. Adorace je každý čtvrtek v 17 hod. a hlavní pouť na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou mší svatou. Jubilejní pouť skautů se uskuteční v sobotu 23. dubna 2016 a jubilejní pouť rodin bude v sobotu 27. srpna 2016.

Foto: Jiří Bárta


Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

Otevření svaté brány

TOPlist