1
 
08.05.2018 - 10.05.2018    / Bazilika
Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou
Téma: „Spiritualita otců pouště“.
08.05.2018   10:00 / Zelená hora
Krojová pouť na Zelené hoře
Pouť se uskuteční v den státního svátku 8. května 2018 s následujícím programem: 9.00 - 10.00 hod. shromáždění účastníků...
11.05.2018   18:30 / Zelená hora
Přednáška o symbolice architektury poutního kostela
Přednáší Ing. Petr Macek, Ph.D., Ústav pro dějiny umění UK
12.05.2018   15:30 / Zelená hora
Průvodcovské slovo na Zelené hoře
Ing. Petr Macek, Ph.D.,Ústav pro dějiny umění UK
12.05.2018   19:30 / Zelená hora
Večer chval
Adorace se zpěvy z Taizé
12.05.2018   17:00 / Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Tomáš Fránek, administrátor v Bučovicích
Zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa
13.05.2018   07:30 / Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Miloš Kabrda, SDB
Poutní mše svatá
13.05.2018   10:30 / Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Jan Balík
Zpívá chrámový sbor Fons
13.05.2018   06:00 / Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Jan David, SAC, spirituál Biskupského gymnázia
Poutní mše svatá
13.05.2018   09:00 / Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D. kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta
Zpívá malá schola z Kláštera
13.05.2018   14:30 / Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Blažej Hejtmánek, farář ve Žďáře n/S I
Po mši svaté bude májová pobožnost
16.05.2018   20:00 / Zelená hora
Nikodémova noc - květen 2018
Nikodémova noc
19.05.2018   18:00 / Křížová chodba
Modlitby matek - květen 2018
Květnové modlitby matek se konají ú důvodu svatojánské pouti až 3. neděli v měsíci, nikoliv druhou jako obvykle.
27.05.2018   09:00 / Bazilika
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II
27.05.2018   15:00 / Kaple Nejsvětější Trojice v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
10.06.2018   15:00 / Kaple sv. Antonína z Padovy, Stržanov
Poutní mše svatá ve Stržanově
Poutní mše svatá ve Stržanově
30.06.2018   09:00 / Bazilika sv. Petra a Pavla na Petrově
Kněžské svěcení 2018
Dá-li Pán Bůh, bude vysvěcen také náš jáhen Tomáš
08.07.2018   09:00 / Bazilika
Kněžská primice P. Tomáše
Kněžská primice P. Tomáše
09.07.2018 - 12.07.2018    / Brdy
Farní puťák 2018
Farní puťák 2018
29.07.2018   15:00 / Kaple sv. Anny, Cikháj
Poutní mše sv. v Cikháji
Poutní mše sv. v Cikháji
12.08.2018   09:00 / Bazilika
Pouť do baziliky Nanebevzetí Panny Marie
Mše sv. v neděli 12.8. v 9:00 s ve středu 15.8. v 17:15
19.08.2018 - 24.08.2018    / Severní Čechy, ubytování v Jiřetíně
Pěší farní pouť - poutní místa Severních Čech
Pěší farní pouť - poutní místa Severních Čech
01.09.2018    / Bazilika, Zelená hora, areál zámku
15. diecézní pouť rodin
15. diecézní pouť rodin, letos trochu netradičně
02.09.2018   11:00 / Polnička
Poutní mše sv. v Polničce
Poutní mše sv. v Polničce - kaple sv. Andělů strážných
30.09.2018   14:00 / Světnov
Poutní mše sv. ve Světnově
Poutní mše sv. ve Světnově - kaple sv. Václava

Z farního kalendáře

08.05.2018   10:00
Zelená hora
Krojová pouť na Zelené hoře
Pouť se uskuteční v den státního svátku 8. května 2018 s následujícím programem: 9.00 - 10.00 hod. shromáždění účastníků...
08.05.2018 - 10.05.2018   
Bazilika
Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou
Téma: „Spiritualita otců pouště“.
11.05.2018   18:30
Zelená hora
Přednáška o symbolice architektury poutního kostela
Přednáší Ing. Petr Macek, Ph.D., Ústav pro dějiny umění UK
12.05.2018   15:30
Zelená hora
Průvodcovské slovo na Zelené hoře
Ing. Petr Macek, Ph.D.,Ústav pro dějiny umění UK
12.05.2018   17:00
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Tomáš Fránek, administrátor v Bučovicích
Zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa
12.05.2018   19:30
Zelená hora
Večer chval
Adorace se zpěvy z Taizé
13.05.2018   06:00
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Jan David, SAC, spirituál Biskupského gymnázia
Poutní mše svatá
13.05.2018   07:30
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Miloš Kabrda, SDB
Poutní mše svatá
13.05.2018   14:30
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Blažej Hejtmánek, farář ve Žďáře n/S I
Po mši svaté bude májová pobožnost
13.05.2018   09:00
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D. kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta
Zpívá malá schola z Kláštera
13.05.2018   10:30
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Jan Balík
Zpívá chrámový sbor Fons
16.05.2018   20:00
Zelená hora
Nikodémova noc - květen 2018
Nikodémova noc
19.05.2018   18:00
Křížová chodba
Modlitby matek - květen 2018
Květnové modlitby matek se konají ú důvodu svatojánské pouti až 3. neděli v měsíci, nikoliv druhou jako obvykle.
27.05.2018   15:00
Kaple Nejsvětější Trojice v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
27.05.2018   09:00
Bazilika
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II

TOPlist