1
 
05.07.2022 - 08.07.2022    / Posázaví
Farní puťák 2022
Odjíždět budeme 5. července odpoledne na sv. Cyrila a Metoděje, návrat v pátek 8.7. Vydáme se z prokopské Sázavy až k ...
09.07.2022   18:00 / Křížová chodba
Modlitby matek - červenec 22
Modlitby matek
16.07.2022 - 22.07.2022    / Sněžné
Farní chaloupka 2022
Chaloupka se uskuteční ve Sněžném v termínu 16. – 22. července 2022. Těšit se můžete na spoustu zábavy, příjemné chvíle...
17.07.2022 - 23.07.2022    / Kosovo
24. diecézní expedice mládeže - Kosovo
Odjíždět chceme v neděli 17. července a návrat plánujeme v sobotu večer 23. července. Tedy krátká výprava na šest dní. P...
07.08.2022 - 11.08.2022    / Západní Čechy
Pěší farní pouť 2022. Ze Skoků do Valdsas
Tam, kam jsme došli před rokem, chceme začít letos. Poutní místo Skoky, které mělo za komunistů pokud možno zmizet ze s...
09.08.2022 - 14.08.2022    / Hradec Králové
Celostátní setkání mládeže 2022
CSM – Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za p...
14.08.2022 - 15.08.2022   09:00 / Bazilika
Farní pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
Hlavní pouť klášterské farnosti letos společně oslavíme v neděli 14. srpna při mši svaté v 9:00 hodin a v pondělí 15. sr...
17.08.2022 - 20.08.2022    / Velehrad
Farní cyklopouť 2022 - Velehrad
Od 17. do 20. srpna máme objednané ubytování v poutním domě Stojanov pro 35 osob. Každý rok se vydáváme s farníky na Cyk...
27.08.2022 - 02.10.2022    / Zelená hora a klášter
Program oslav 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Podrobný program oslav naleznete na webu www.santini300.cz
14.09.2022    / Bazilika
Adorační den ve farnosti 2022
Farnosti brněnské diecéze se celý rok střídají v nepřetržité adoraci a vzájemné modlitbě. Adorační den je spojen s modli...

Z farního kalendáře

05.07.2022 - 08.07.2022   
Posázaví
Farní puťák 2022
Odjíždět budeme 5. července odpoledne na sv. Cyrila a Metoděje, návrat v pátek 8.7. Vydáme se z prokopské Sázavy až k ...
09.07.2022   18:00
Křížová chodba
Modlitby matek - červenec 22
Modlitby matek
16.07.2022 - 22.07.2022   
Sněžné
Farní chaloupka 2022
Chaloupka se uskuteční ve Sněžném v termínu 16. – 22. července 2022. Těšit se můžete na spoustu zábavy, příjemné chvíle...
17.07.2022 - 23.07.2022   
Kosovo
24. diecézní expedice mládeže - Kosovo
Odjíždět chceme v neděli 17. července a návrat plánujeme v sobotu večer 23. července. Tedy krátká výprava na šest dní. P...

TOPlist