» Novéna za nemocné 19. - 27. listopadu | 19.11.2017

Pozvání k modlitbě novény za nemocné - od 19. do 27. listopadu 2017 v bazilice  » soubor ke stažení

» Ohlášky 33. neděle v mezidobí | 19.11.2017

Ohlášky na 32. neděli v mezidobí - liturgický kalendář týdne, bohoslužby v týdnu a další oznámení. 

» Rozpis lektorské služby 22. října 2017 až 21. ledna 2018 | 20.10.2017

Lektoři si mohou stáhnout a vytisknout rozpis lektorské služby na příští období.  » soubor ke stažení

» Desítky osobností podpořily papeže Františka ohledně Amoris Laetitia | 18.10.2017

Několik desítek signatářů a stovky podporovatelů má otevřený dopis na podporu papeže Františka. Inicioval ho teolog, profesor Karlovy univerzity Tomáš Halík. Reaguje na kritiku papeže od skupiny konzervativních katolíků. 

» Ohlédnutí za letní chaloupkou 2017 | 18.09.2017

Letošní IX. letní chaloupka na Sněžném byla ve znamení starozákonních příběhů. První den děti s pomocí paní správcové objevily starou truhlu zamčenou na 8 zámků, na které ležela Bible se stejným množstvím vytrhaných příběhů. Pomocí šifry děti došly do stroje času, který je v průběhu celého týdne přemisťoval mezi jednotlivými chybějícími epizodami. 

» 2 717 405 | 22.08.2017

2 717 405. Máme prezidenta, jakého si přesně tolik mých spoluobčanů zvolilo, se všemi důsledky... (Zamyšlení Marka Orko Váchy publikované na blogu http://blog.aktualne.cz) 

» Přemáhat nevěru v Boha i lhostejnost vůči bratřím | 20.08.2017

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra, neděle 20. srpna 2017 

» Milované děti – jistota naděje | 21.06.2017

Katecheze papeže Františka na generální audienci na nám. sv. Petra 14.6. 2017. 

» Střípky z našich setkávání - několik zastavení na naší společné cestě s Miloslavem Vlkem. | 20.04.2017

... proto si rozhodně nečiním nárok, že těch několik následujících zastavení na naší společné cestě, která trvala přes 32 let, je nějakou jeho reprezentativní charakteristikou. Je to mnohem spíš poděkování muži, kterému jsem vždy byl rád k službám. 

» Římský biskup se setkal s mládeží svojí diecéze | 09.04.2017

Napadá mne jedna krásná horalská píseň: »Umění stoupat vzhůru nespočívá v tom, že se neupadne, nýbrž že se nezůstává ležet«. Vpřed. Padneš? Vstaň a jdi dál. Přemýšlej však o tom, o čem snil dědeček a babička a nech je mluvit. Čerpej z toho a stav most k budoucnosti. Toto je úkol a poslání, které vám dnes církev dává. 

Z farního kalendáře

20.11.2017   19:30
Bazilika
Novéna - modlitba za nemocné 20.11.
Za nemocné se modlíme každý den od 19. do 27. listopadu vždy v 19:30 v bazilice
21.11.2017   19:30
Bazilika
Novéna - modlitba za nemocné 21.11.
Za nemocné se modlíme každý den od 19. do 27. listopadu vždy v 19:30 v bazilice
24.11.2017   17:15
Bazilika
Dětské mše - listopad 2017
Dětská mše
24.11.2017   18:15
Křížová chodba
Přednáška sestry Annatholie Mgubike z Tanzánie
V pátek po dětské mši svaté bude v 18:15 v křížové chodbě přednáška s promítáním sestry Annatholie Mgubike z Tanzánie, k...
26.11.2017   09:00
Bazilika
Slavnost Ježíše Krista Krále - mše svatá
Polovinu sbírky bychom rozdělili jako dar – pro sirotčinec v Tanzánii a pro Českou biblickou společnost, která se podílí...

TOPlist