» Možnost získat odpustky pro duše v očistci je kvůli pandemii prodloužena do 30. 11. | 01.11.2020

Apoštolská penitenciárie s pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. 

» Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 2020 | 25.10.2020

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí, liturgický kalendář týdne, bohoslužby v týdnu a další oznámení.  » soubor ke stažení

» Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence | 12.10.2020

7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. Text výzvy naleznete níže. 

» Rozpis lektorské služby říjen 2020 -leden 2021 | 07.10.2020

,,…důvěru mám a doufám v tvé Slovo“ Žalm 118,81  » soubor ke stažení

» Mimořádné opatření MZ platné od 10.9.2020 | 10.09.2020

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště .  » soubor ke stažení

» Obláčka bratří Michala a Jeremiáše | 24.08.2020

V sobotu 22.8.2020 oblékli náš hábit a přijali řeholní jména bratři Michal (Josef Řetický) a Jeremiáš (Petr Kříž). V Trnavě tak začali zkušební období, noviciát. 

» Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk (+ 23. 6. 2020) | 24.06.2020

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.  » soubor ke stažení

» 14. farní puťák - Berounsko | 19.10.2019

V letošní roce jsme putovali podél a v okolí řeky Berounky. vyšli jsme od sv. Jana pod Skalou, kde jsme v benediktinském klášteře strávili první noc. Navštívili jsme poutní místo Tetín, kde byla v roce 921 zavražděna sv. Ludmila a další krásná a významná místa. 

» Fond PULS - aktuální informace | 04.09.2019

Fond PULS byl založen jako organizační složka Biskupství brněnského na konci roku 2016. Již třetím rokem buduje nový zdroj příjmů po postupném snižování příjmů ze státního rozpočtu. Příjmy Fondu PULS jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností a kapitul brněnské diecéze.  » soubor ke stažení

» Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy | 13.05.2018

Drazí bratři a sestry, v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. 

Z farního kalendáře

01.11.2020   14:00
Bazilika
Svátost smíření 1.11.2020
Svátost smíření se bude udělovat v neděli 1.11. od 14:00 do 16:30 v bazilice a v úterý 2.11. od 15:00 do 16:00 ve farní...
02.11.2020   17:15
OnLine z baziliky
Mše svatá z baziliky 2.11.
Mše svatá bude přenášena online na farním youtube kanále
14.11.2020   18:00
Křížová chodba
Modlitby matek - listopad 2020
Modlitby matek - listopad 2020 V případě změny z důvodu aktuální pandemické situace dáme zprávu na web

TOPlist