» Farní pouť 2020 | 02.08.2020

Z Rožmitálu pod Třemšínem do 4 poutních míst: Svatá hora, Nepomuk, Přeštice a Svatá Dobrotivá. Od 2. do 6. srpna 2020  » soubor ke stažení

» Pozvánka na 22. expedici mládeže | 19.07.2020

Poloniny Bieszczady 2020. Kdybychom ve střední Evropě hledali divoký kout přírody, kde je možné zahlédnout stopu vlka, uslyšet medvěda či dokonce spatřit zubra, pak je třeba se vydat do hraničního trojmezí Ukrajiny, Polska a Slovenska. Právě tam se vydáme na 22. diecézní expedici mládeže. 

» Pozvánka na 1. Retro expedici Nostalgie 2020 | 28.04.2020

Milí přátelé, s mnohými jsme se dlouho neviděli a vlastně ani nevím, zda adresy – poštovní i e-mailové – nás ještě propojí… Pokud ano, zdravím Vás všechny z Vysočiny. Letos v létě se snad vydáme na 22. expedici – dnešní účastníci jsou kluci a děvčata patnácti, šestnácti… letí. Vy jste se před lety účastnili prvních našich výprav: do Skandinávie, Pobaltí, Portugalska, Banátu, Skotska... Moc rád vzpomínám na všechna táboření, bloudění a nacházení. Napadlo mne, že bych letos vytvořil 1. retroexpedici a pokusil se pozvat na společnou výpravu po letech opět Vás, narozené v minulém tisíciletí. 

» Ohlášky na 6. neděli v mezidobí 2020 | 16.02.2020

Ohlášky na 6. neděli v mezidobí, liturgický kalendář týdne, bohoslužby v týdnu a další oznámení.  » soubor ke stažení

» Tříkrálová sbírka 2020 | 07.01.2020

I v letošním roce jsme se v naší farnosti zapojili do tříkrálové sbírky. 

» Vánoční zpravodaj 2019 | 13.12.2019

Vánoční zpravodaj ke stažení ve formátu PDF.  » soubor ke stažení

» Modlitba růžence v křížové chodbě. Každý den v 19:30 | 11.12.2019

Modlíme se za nemocné, za rodiny, za dar víry pro děti a mládež, za kněze a nová povolání k zasvěcenému životu. Po růženci jsou večerní punkta - krátká četba, minutové zamyšlení. Všichni jsou srdečně zváni. 

» Rozpis lektorské služby prosinec 2019-únor 2020 | 02.12.2019

Stáhněte si rozpis lektorské služby na následující měsíce.  » soubor ke stažení

» František vydal apoštolský list o významu a hodnotě vánočních jesliček | 01.12.2019

Odpoledne se Petrův nástupce vydal z heliportu ve vatikánských zahradách vrtulníkem do františkánského poutního místa Greccio, asi sto kilometrů severně od Říma. Hned po příjezdu zamířil papež do jesličkové jeskyně, v níž roku 1223 svatý František z Assisi poprvé inscenoval živý beltém.  » soubor ke stažení

» Farní chaloupky ... | 19.11.2019

Milé děti a milí rodiče, po deseti letech, kdy naše děti jezdily pravidelně na zimní víkendové „chaloupky“ a na letní prázdninové „chaloupky“ se v letošním roce tyto programy neuskutečnily. Byl bych moc rád, kdyby toto dílo mohlo pokračovat - a třeba se objeví časem někdo odvážný, kdo na toto dobrodružství naváže… 

» Papež František: Nežijme s duší na ulici | 26.10.2019

Papež František dnes po delší prodlevě vyslovil homilii při ranní mši v Domě sv. Marty. Kázal na dnešní perikopu z listu Římanům (7,18-25a), kde sv. Pavel mluví o vnitřní boji mezi odhodlaností konat dobro a vrozeném sklonu k hříchu, který působí, že nekonám dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 

» 14. farní puťák - Berounsko | 19.10.2019

V letošní roce jsme putovali podél a v okolí řeky Berounky. vyšli jsme od sv. Jana pod Skalou, kde jsme v benediktinském klášteře strávili první noc. Navštívili jsme poutní místo Tetín, kde byla v roce 921 zavražděna sv. Ludmila a další krásná a významná místa. 

» Fond PULS - aktuální informace | 04.09.2019

Fond PULS byl založen jako organizační složka Biskupství brněnského na konci roku 2016. Již třetím rokem buduje nový zdroj příjmů po postupném snižování příjmů ze státního rozpočtu. Příjmy Fondu PULS jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností a kapitul brněnské diecéze.  » soubor ke stažení

» 1. svaté přijímání | 30.05.2019

V neděli 26. května přijalo v naší farnosti 9 dětí poprvé Tělo Kristovo. 

» Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy | 13.05.2018

Drazí bratři a sestry, v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. 

» Pět let papeže milosrdenství | 13.03.2018

Klíčové slovo Františkova pontifikátu je milosrdenství, píše kardinál Walter Kasper v časopise Il Regno, když se pokouší bilancovat pětileté působení papeže Františka. „Věřím, že toto je čas milosrdenství“, odpověděl ostatně papež už v roce 2013 jednomu z novinářů při letu ze Světového dne mládeže v Riu de Janeiru. 

Z farního kalendáře

TOPlist