» Ohlášky na 19. neděli v mezidobí roku 2020 | 09.08.2020

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí, liturgický kalendář týdne, bohoslužby v týdnu a další oznámení. 

» Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk (+ 23. 6. 2020) | 24.06.2020

Smrt není nic, jen jsem přešel do vedlejší místnosti.  » soubor ke stažení

» Rozpis lektorské služby červen-říjen 2020 | 18.06.2020

,,…důvěru mám a doufám v tvé Slovo“ Žalm 118,81 

» 14. farní puťák - Berounsko | 19.10.2019

V letošní roce jsme putovali podél a v okolí řeky Berounky. vyšli jsme od sv. Jana pod Skalou, kde jsme v benediktinském klášteře strávili první noc. Navštívili jsme poutní místo Tetín, kde byla v roce 921 zavražděna sv. Ludmila a další krásná a významná místa. 

» Fond PULS - aktuální informace | 04.09.2019

Fond PULS byl založen jako organizační složka Biskupství brněnského na konci roku 2016. Již třetím rokem buduje nový zdroj příjmů po postupném snižování příjmů ze státního rozpočtu. Příjmy Fondu PULS jsou tvořeny dary donátorů a příspěvky farností a kapitul brněnské diecéze.  » soubor ke stažení

» Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy | 13.05.2018

Drazí bratři a sestry, v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. 

» Pozvánka na letní farní chaloupku 2020 | 18.08.2020

V létě bude opět farní chaloupka pro děti od 2. do 7. třídy! Chaloupka proběhne od 18. do 22.8. na Fryšavě. Chaloupku povede zcela nový tým pod vedením Martinky Dvořákové a Markétky Bořilové. Přihláška je v příloze článku a také v bazilice na stolečku.  » soubor ke stažení

» Ohlášky na 18. neděli v mezidobí roku 2020 | 02.08.2020

Ohlášky na 18. neděli v mezidobí, liturgický kalendář týdne, bohoslužby v týdnu a další oznámení. 

Z farního kalendáře

15.08.2020   07:00
Bílá hora, Tetín, Praha
Farní pouť na Bílou horu a Tetín
Odjezd v 7:00 ze zastávky od Kláštera
16.08.2020   09:00
Bazilika
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v bazilice příští neděli v 9:00. Sbírka bude na nové lavice. Děkuji Vám.
18.08.2020 - 22.08.2020   
Fryšava
Farní chaloupka 2020
Farní chaloupka 2020

TOPlist