» Pozvánka k účasti na semináři Život v Duchu svatém | 08.09.2019

Milá sestro, milý bratře, srdečně Tě zvu k účasti na semináři Život v Duchu svatém. Od neděle 8. září proběhne během následujících 10 týdnů intenzivní duchovní program, který Ti může nabídnout orientační body na Tvé duchovní cestě...  » soubor ke stažení

» Santiniho barokní slavnosti | 05.09.2019

V letošním roce si připomínáme 300 let od zahájení výstavby poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a 25 let od zapsání této unikátní památky na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Srdečně vás zveme na Santiniho barokní slavnosti 2019 

» Ohlášky na 20. neděli v mezidobí 2019 | 18.08.2019

Ohlášky na 20. neděli v mezidobí, liturgický kalendář týdne, bohoslužby v týdnu a další oznámení.  » soubor ke stažení

» MŠE SVATÉ S GREGORIÁNSKÝM CHORÁLEM | 15.08.2019

Zveme Vás na MŠE SVATÉ S GREGORIÁNSKÝM CHORÁLEM v týdnu od 12. do 18. srpna 2019 

» Sbírka batůžků pomůže dětem v africké Malawi | 29.07.2019

Pracovníci Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou se v měsíci srpnu zapojí ve spolupráci s mezinárodní charitativní organizací Marys Meals do tzv. Batůžkového projektu. Ten spočívá ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi.  » soubor ke stažení

» Možnost návštěvy baziliky a Krchůvku: v červenci a v srpnu každý den od 10 do 16 hod. | 09.07.2019

Poutníci, turisté a všichni zájemci o kulturní dědictví a dílo J. B. Santiniho, mají možnost navštívit žďárskou baziliku a Krchůvek - první Santiniho dílo v našem kraji (1708) - v červenci a srpnu denně od 10:00 do 16:00. 

» Poděkování | 26.06.2019

V nočním vlaku mi ukradli batoh se všemi doklady, ale o tom mluvit nechci. Chci naopak mluvit o tom, co následovalo a chci o tom mluvit s radostí a v době všeobecného nadávání na všechno to chci říct nahlas. 

» Křesťané a vzedmutí občanské nelhostejnosti | 21.06.2019

Světový tisk přináší zprávy o demonstracích v Praze i v desítkách českých a moravských měst, největších od roku 1989. Počet účastníků stále roste – už nestačí ani rozlehlé Václavské náměstí; příští demonstrace je svolána na nedělní odpoledne na Letenskou pláň. Právě tam se před 30 lety konala vrcholná manifestace listopadových událostí; právě při ní zřejmě komunistická moc – ale i velká část společnosti – pochopila, že doba vlády jedné strany navždy skončila. 

» 1. svaté přijímání | 30.05.2019

V neděli 26. května přijalo v naší farnosti 9 dětí poprvé Tělo Kristovo. 

» Velikonoční zpravodaj 2019 | 13.04.2019

V příloze článku si můžete stáhnout barevné číslo velikonočního zpravodaje (PDF, 3 MB).  » soubor ke stažení

» Farní pěší pouť ke sv. Alžbětě Durynské | 01.03.2019

Zveme Vás na farní pěší pouť ke sv. Alžbětě Durynské od 18. - 23. srpna 2019. Nejmladší evropská poutní cesta vede z maďarského města Sárospatak, kde se narodila sv. Alžběta Durynská do Košic s katedrálou svaté Alžběty, nejvýchodnější gotickou katedrálou v Evropě a největším kostelem na Slovensku.  » soubor ke stažení

» Pozvánka na XXI. diecézní expedici mládeže | 28.02.2019

Srdečně zvu mládež od 16 let na XXI. expedici. V letošní roce navštívíme Srbsko, Kosovo, Bulharsko a Rumunsko. Expedice se uskuteční od 17. do 26. července 2019.  » soubor ke stažení

» Rozpis lektorské služby 30. prosince 2018 až 14. dubna 2019 | 21.02.2019

Aktuální rozpis lektorské služby ke stažení.  » soubor ke stažení

» Modlitba růžence v křížové chodbě. Každý den v 19:30 | 11.02.2019

Modlíme se za nemocné, za rodiny, za dar víry pro děti a mládež, za kněze a nová povolání k zasvěcenému životu. Po růženci jsou večerní punkta - krátká četba, minutové zamyšlení. Všichni jsou srdečně zváni. 

» Biskup Konzbul novým generálním vikářem | 04.02.2019

V pondělí 4. února 2019 uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské diecéze - svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula. Ten ve funkci vystřídá dosavadního generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška, který tuto službu vykonával od 15. srpna 1992. Pozvánka na slavnost v přílze ke stažení.  » soubor ke stažení

» Svatý otec: Láska netoleruje lhostejnost. Kázání z Domu sv. Marty | 14.01.2019

„Tím nejvšednějším opakem Boží lásky, Božího soucitu je lhostejnost. »Jsem spokojen, nic mi nechybí. Mám všechno, zabezpečil jsem tento život i ten věčný, protože chodím každou neděli na mši. Jsem dobrý křesťan. Ale když vyjdu z restaurace, dívám se na druhou stranu.« Přemýšlejme: Bůh činí první krok, má soucit, milosrdenství a my jsme nezřídka lhostejní... Modleme se, aby Pán uzdravil lidstvo, počínaje námi, a ať uzdraví moje srdce z této choroby, kterou je kultura lhostejnosti.“ 

» Urbi et Orbi | 02.01.2019

Vánoční poselství papeže Františka z Náměstí sv. Petra dne 25. prosince 2018. Bůh je „rodičem“, základem a silou našeho bratrství 

» Pěší pouť na slavnost Nanebevzetí Panny Marie | 16.08.2018

V neděli 12. 8. 2018 vyšli z farnosti sv. Prokopa poutníci 

» Farní puťák 2018 Brdy | 13.07.2018

Včera jsme se vrátili z 13. farního puťáku, který jsme prožili v Brdech. Puťák se i letos moc vydařil, všichni statečně šlapali ze Všenor, přes Skalku u Mníšku, Jince až na Svatou Horu u Příbrami. 

» Putování za sv. Cyrilem a Metodějem | 03.07.2018

V těchto dnech se naše zraky obracejí k starobylému Velehradu. Mnozí tam opět poputují, aby oslavili slovanské věrozvěsty. Také se tam vypravím. Letos poprvé jako biskup, abych s ostatními spolubratry biskupy Čech a Moravy slavil i pracoval. 

» Jazyku lásky rozumějí všichni | 26.06.2018

U příležitosti svátku mistra Jana Husa se brněnský biskup Církve československé husitské zamýšlí nad otázkou: Jak dnes získávat lidi pro Boží království? 

» Od dobových náčrtů k virtuální realitě | 01.06.2018

Ukázky uchopení nových technologií a jejich možností v oblasti rekonstrukcí historických památek se staly předmětem jarního přednáškového semináře, který vznikl ve spolupráci studentů a pedagogů z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou a Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou 2. 

» Nový biskup: Mám v srdci pokoj | 25.05.2018

Poprvé od roku 2010 zažila svatovítská katedrála v Praze svěcení biskupa. V sobotu 19.5. se novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze stal Mons. Zdenek Wasserbauer. „Necítím se ani nejinteligentnější, ani nejzkušenější, ale věřím, že takto je to Boží vůle. Cítím se proto naprosto normálně a klidně. Mám v srdci pokoj“ ... 

» Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy | 13.05.2018

Drazí bratři a sestry, v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. 

» Repatriace kardinála Berana - kázání arcibiskupa Duky | 21.04.2018

Vážení přítomní, drazí přátelé, představitelé politického, kulturního a společenského života, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři v Kristu zde v katedrále, jako i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů, ... 

» Pět let papeže milosrdenství | 13.03.2018

Klíčové slovo Františkova pontifikátu je milosrdenství, píše kardinál Walter Kasper v časopise Il Regno, když se pokouší bilancovat pětileté působení papeže Františka. „Věřím, že toto je čas milosrdenství“, odpověděl ostatně papež už v roce 2013 jednomu z novinářů při letu ze Světového dne mládeže v Riu de Janeiru. 

» Papež v komunitě Sant´Egidio: Strach z cizinců je nemoc, která může nakazit také křesťany | 12.03.2018

Papež František v neděli odpoledne navštívil římskou komunitu Sant´Egidio, která vznikla před padesáti lety, 7. února 1968, z iniciativy gymnazisty Adrey Riccardiho a jeho přátel v typicky mladistvé touze po změně světa. Počátkem sedmdesátých let (1973) se skupina začala scházet k modlitbě v římské čtvrti Zátibeří v někdejším karmelitském klášteře sv. Jiljího, odkud také plyne její název. 

» Papež vyzval věřící na Popeleční středu: Zastav se! Pohleď! Vrať se! | 16.02.2018

Podle starobylé tradice slavil papež František Popeleční středu na jednom ze sedmi vrcholků Říma – Aventinu. Věřící se nejdříve shromáždili v benediktýnském kostele sv. Anselma a odtud pokračovali v kajícím procesí do dominikánské baziliky sv. Sabiny, kde byla sloužena mše svatá. Ve své promluvě papež František shrnul své poselství na počátku postní doby do tří slov: Zastav se! Pohleď! Vrať se! 

» Papež: Vytrvalost je ctnost, která se získává cestou | 14.02.2018

„Vytrvalost není rezignace, nýbrž komunikace s vlastními omezeními“ – kázal papež František 12.2. při ranní mši v kapli Domu sv. Marty a v modlitbě prosil o vytrvalost pro křesťany Blízkého východu. 

» Odkazování na "křesťanské hodnoty" sotva znamená oživení víry | 02.12.2017

Přinášíme vám exklusivní rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem, který byl pořízen na začátku adventní doby 2016, přesně 7. prosince 2016. Kardinál Vlk zemřel 18. března 2017. 

Z farního kalendáře

31.08.2019   09:30
Bazilika, areál kláštera, Zelená hora
XVI. diecézní pouť rodin
XVI. diecézní pouť rodin
01.09.2019   11:00
Kaple sv. Andělů Strážných, Polnička
Pouť v Polničce 2019
Kaple sv. Andělů Strážných
05.09.2019 - 08.09.2019   
Bazilika, Klášter, Zelená hora
Santiniho barokní slavnosti
Podrobný program naleznete v sekci Aktuality
07.09.2019   
Zelená hora, bazilika
Klášterní noc 2019
Kulturně duchovní program, oslavy 25. výročí zápisu Zelené hory na list kulturního dědictví UNESCO
08.09.2019   
Bazilika
Zahájení semináře Život v Duchu svatém
Podrobné informace o semináře naleznete v sekci Ohlášky a Aktuality
14.09.2019   
Bazilika
Adorační den 14.9.
Adorační den v bazilice
14.09.2019   18:00
Křížová chodba
Modlitby matek - září 2019
Modlitby matek

TOPlist