autor: Martin Bořil    |   datum: 29.05.2015  |  

Noc kostelů 2015 - poprvé v naší farnosti

Vážení přátelé, naše farnost se v letošním roce poprvé účastní Noci kostelů. Srdečně Vás zveme do žďárské bazilika a na Zelenou horu v pátek 29. května 2015!

Letošní 7. ročník Noci kostelů již příští pátek (29. května 2015) otevře brány kostelů, modliteben, sborů a duchovních center nejširší veřejnosti u nás i v dalších evropských zemích. Pro rok 2015 bylo zvoleno motto podle biblického úryvku žalmu 139: „Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“  V České republice je do kulturní  akce Noc kostelů  přihlášeno 1 400 kostelů s nabídkou téměř 6 000 programů, z toho v brněnské diecézi více než 170 míst s téměř tisícovkou různorodých programů. 

V letošním roce se počet přihlášených opět rozrostl o další místa, jak v jihomoravské metropoli, tak i na územní celé diecéze. Tuto významnou kulturní akcí podpořili jako i v předchozích letech představitelé veřejného i náboženského života, např. předsedové vlády a obou komor Parlamentu ČR, ministr kultury, dále biskupové jednotlivých zapojených církví, hejtmani krajů, primátoři a starostové měst a obcí. 

 Program v naší farnosti:
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Mikuláše 
17:15 Rajský dvůr
Dětská mše svatá - pouť ke sv. Zdislavě
18:15 před portálem baziliky
Soubor Horácká muzika: z pramenů horácké lidové hudby
19:00 bazilika
Musica Sarensis: A. Dvořák – Biblické písně
19:45 bazilika
Procházka bazilikou: komentovaná prohlídka
20:30 křížová chodba na faře
Patagonie: vyprávění a promítání z cest 
22:00 bazilika
Krátký varhanní koncert a duchovní slovo na závěr dne

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
18:00 
Přivítání hostů a představení průvodců
18:30
Chrámový sbor Fons: koncert duchovní hudby
19:30
Kudy vede světlo:  vyprávění o poutním kostele 
20:00
Jiří Meca a Michaela Kuřavová : Vientomarero Duo – příčná flétna a kytara
21:00
PhDr. Pavel Elbl: Když já mluvím o míru, oni chtějí válku...  Ž 120
Konec 2. světové války na Žďársku
22:00
Sváteční slovo a rozloučení s hosty 

Podrobné informace o Noci kostelů 2015 naleznete na webu www.nockostelu.cz 

Srdečně Vás zveme k návštěvě našich kostelů. Těšíme se na setkání s Vámi.
P. Vladimír Záleský, farář

 

 

 

TOPlist