autor: Zbyněk Vintr    |   datum: 30.05.2014  |  

Společenství manželů a dospělých – květen 2014

Zveme vás na setkání společenství manželů a dospělých v pátek 30. května v křížové chodbě fary ve 20:00 hodin.

Téma setkání: Milosrdenství

Bloudila jsem jako marnotratné dítě po mylných cestách, a tys mi nepřestával být Otcem. Rozmnožuj ve mně své milosrdenství, vždyť vidíš, jak jsem slabá.

(Sv. Faustyna)

 

Příští setkání - poslední termín v tomto školním roce:
20. června (pozor předposlední pátek)

Předchozí setkání:

25. dubna

Téma: Evangelizace

„O čem to spolu ces­tou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleo­fáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Je­ruzaléma, kdo neví, co se tam v těch­to dnech stalo!"
(Lukáš)

28. března

Téma: Dar pomíjivosti

Marnost nad marnost, všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem?(Kazatel)


28. února

Téma: Smysl utrpení

Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy, naše problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší. Ve svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením všech obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo jsou nevinní a nikdo je nebrání. (papež František)

24. ledna
Téma: Odpuštění

Rodina je místem, kde se člověk učí milovat, je přirozeným středem lidského života. Osobnost každého z nás se utváří v rodině. Rodina je místem, kde se učíme umění dialogu a vzájemné komunikace. (papež František)


TOPlist