autor: Vladimír Záleský    |   datum: 19.03.2011  |  

Vzdělávací den žďárského děkanátu

Srdečně Vás zveme na  

Vzdělávací den žďárského děkanátu

pro akolyty, lektory, kostelníky, varhaníky, vedoucí chrámových sborů
a další spolupracovníky ve farnostech

V sobotu 19. března 2011 v Novém Městě na Moravě
v sále městského kina

Program: 

 9:30                  Zahájení modlitbou
 9:45                  Úvodní slovo pana děkana
10:00 – 11:15    TAJEMSTVÍ SVÁTOSTI KŘTU – katecheze k Roku křtu
P. PaedDr. Pavel LAZÁREK, farář v Olešnici na Moravě
11:30 – 12:30    ETICKÉ PROBLÉMY SOUČASNÉ

P. MUDr. Karel ROZEHNAL, farář v Bystřici nad Pernštejnem
12:30 – 13:30    Přestávka - oběd (chlebíčky, koláče, káva, čaj...) 
13:30 – 15:30    PRÁCE VE SKUPINÁCH – možnost volby podle zájmu:                
•    Hra „Král David“ - Divadelní soubor klášterské mládeže
•    Aranžování květin v liturgickém prostoru; Marie HORÁKOVÁ, aranžérka          
•    Sborové zpívání, základy chorálového zpěvu; MgA. Ondřej MÚČKA, člen Musica sacra, organolog                          
16:00                 Mše svatá v kostele sv. Kunhuty

Na setkání s Vámi se těší
                                            Mons. Jan Daněk, děkan
                               P. Vladimír Záleský, místoděkan
   
•    Účastnický příspěvek je 50,- Kč, ostatní náklady budou uhrazeny z děkanského fondu.
•    Přihlašujte se do 13. března 2011 na adrese: zalesky@biskupstvi.cz
       nebo telefonu: 607 736 851

TOPlist